Projekt przewiduje integrację nowoczesnych technologii geoinformacyjnych oraz technik automatycznej identyfikacji na potrzeby oznaczania i ewidencji materiału dowodowego. Będzie pierwszym, w którym w oznakowaniu dowodu  kodowana będzie informacja o pierwotnej lokalizacji na miejscu zdarzenia. Akwizycja danych o lokalizacji śladu będzie mogła być prowadzona zarówno tradycyjnymi technikami, jak i i przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii w postaci tachimetrów, odbiorników systemu RTK GNNS, latających platform (drona), skanera laserowego lub ze światłem strukturalnym oraz danych pobieranych z zewnątrz, jak ortofotomapy. Wykorzystanie kodowanych markerów fotogrametrycznych zautomatyzuje proces przetwarzania zdjęć z miejsca zdarzenia. Nadrzędnym celem projektowanego systemu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów w jednoznacznym oznaczaniu śladu,  zautomatyzowanie nadzoru nad jego późniejszym obiegiem oraz zapewnienie gwarancji jego bezpieczeństwa. System zaprojektowany zostanie z uwzględnieniem wymagań już funkcjonujących w służbach mundurowych rozwiązań i ma zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów, przeszkolonych kadr i poczynionych wcześniej inwestycji. Zapewniona zostanie też kompatybilność i możliwość cyfrowego przepływu danych zgromadzonych na miejscu zderzenia do innych używanych na etapie analizy zdarzeń specjalistycznych systemów tj. narzędzi przeznaczonych do symulacji przebiegu i rekonstrukcji wypadków drogowych czy też wizualizacji i animacji scenariuszy kryminalistycznych, jakimi posługują się eksperci i biegli w Polsce.

Wartość projektu: 2 706 678 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 143 475,10 PLN
Okres realizacji: 2016-2019

Nr. Projektu: POIR 04.01.04-00-0119/15

logo2-300x200
projekty-logo1
Laboratorium Kryminalistyczne
projekty-logo3