Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania, walidacji oraz implementacji w programie V-SIM przeznaczonym symulacji ruchu i zderzeń pojazdów wielobryłowego modelu człowieka. Program w wersji wyposażonej w opracowany moduł umożliwiać będzie rekonstrukcję i analizę zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści, motocykliści), analizę zachowania kierowcy/pasażera i wspomagającego identyfikację kierującego pojazdem. Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia działania i interdyscyplinarne, innowacyjne badania dostarczą danych i parametrów dla stworzenia modelu, opisania kinematyki ciała w przestrzeni 3D oraz pozyskanie parametrów biomechanicznych. Przeprowadzone zostaną też prace badawcze z obszaru modelowania matematycznego i metod numerycznych, modelowania 3D i opracowania zaawansowanych algorytmów komputerowych.

Wartość projektu: 4 019 584,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 068 916,60 PLN
Okres realizacji: 2017-2020

Nr. Projektu: POIR.01.01.01-00-0758/16

logo2-300x200
projekty-logo1
projekty-logo3