Przeprowadzenie badań których wynikiem było opracowanie zaawansowanych algorytmów matematycznych, które realizują import chmury punktów ze skanera laserowego, odpowiadają za łączenie chmur punktów powstałych w wyniku skanowania laserowego z różnych stanowisk, wyznaczają wektor dla każdego punktu chmury pochodzącej ze skanowania laserowego, upraszczają chmury punktów poprzez wyrównanie jej gęstości przestrzennej, odszumiają chmurę punktów poprzez identyfikację i usunięcie pojedynczych punktów oddalonych od pozostałych. Algorytmy te zostały zaimplementowane do oprogramowania CYBID przeznaczonego do dokumentacji miejsc zdarzeń i prowadzenia ich rekonstrukcji.

Wartość dofinansowania: 89 100 PLN
Okres realizacji: 30.10.2016 -30.10.2017

Projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projektu został zrealizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na Innowacje.

Nr  projektu: RPMP.01.02.03-12-0393/16. 

projekty-logo3
logo2-300x200
Logo-Małopolska-V-RGB-300x156