WERSJE DEMONSTRACYJNE I INSTRUKCJE

null

V-SIM

Symulacja ruchu i zderzeń pojazdów samochodowych w niejednorodnym środowisku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

null

PLAN

Sporządzanie planów i szkiców  sytuacyjnych oraz wizualizacji 3D z miejsc zdarzeń drogowych

WERSJA DEMONSTRACYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

null

SLIBAR+

Analiza zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i jednośladów

WERSJA DEMONSTRACYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

null

TITAN

Czasowo-przestrzenna analiza ruchu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CRIME PLAN

Sporządzanie wielowariantowych animacji i wizualizacji 3D przebiegu zdarzeń kryminalnych

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CRIME SIM

Sporządzanie wielowariantowych animacji i wizualizacji 3D przebiegu zdarzeń kryminalnych

INSTRUKCJA OBSŁUGI

null

PHOTORECT

Fotogrametryczne przekształcanie zdjęć i filmów z miejsc zdarzeń

WERSJA DEMONSTRACYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

null

AUTOVIEW

Biblioteka sylwetek samochodów 2D w rzutach

WERSJA DEMONSTRACYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

null

GRAPHLOG

Wspomaganie badania pisma ręcznego

WERSJA DEMONSTRACYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

null

LABEL

Projektowanie wydruku etykiet z kodami kreskowymi

WERSJA DEMONSTRACYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

null

CARD

Projektowanie, personalizacja i wydruk kart plastikowych

WERSJA DEMONSTRACYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

null

TACHOREADER

Analiza danych z zapisu techografów cyfrowych

WERSJA DEMONSTRACYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJE