POZYSKIWANIE DANYCH 2D/3D NA ZLECENIE

Pomiar oraz przetwarzanie wyników końcowych wedle wytycznych zleceniodawcy.

Dostarczamy dane wektorowe 2D oraz 3D w różnych formatach m.in. DXF, DWG, SHP w zależności od wcześniejszych ustaleń. Dysponujemy sprzętem geodezyjnym zarówno do pomiarów tachimetrycznych (South, Topcon, Pentax oraz Trimble) jak i techniką satelitarną (GNSS RTK SATLAB SLC – odbiornik ręczny i stacjonarny), dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować pomiar dla szerokiego grona odbiorców. Na wyposażeniu posiadamy również dwa skanery laserowe producenta FARO dla jeszcze bardziej wymagających zleceń, gdzie klasyczny pomiar jest niewystarczający.

Naszym doświadczeniem i umiejętnościami możemy wspomóc większe realizacje gdzie potrzebne są dodatkowe instrumenty oraz operatorzy lub samodzielnie wykonywać pomiary dla określonych projektów. Jesteśmy również otwarci na nietypowe zlecenia gdzie wymagane jest pozyskiwanie danych wektorowych 2D/3D oraz gęstych chmur punktów i trójwymiarowych modeli. Wyniki pomiarów mogą być stosowane przy wykonywaniu szczegółowych analiz, prac inwentaryzacyjnych lub przygotowawczych do realizacji inwestycji, pomiarów kontrolnych i regularnych (obmiary sezonowe) oraz prac badawczych.

Współpracujemy również z policją, strażą pożarną, wydziałami kryminalistyki, komisjami do spraw badania wypadków, prokuraturą oraz innymi organami państwowymi potrzebującym szczegółowych pomiarów m.in. miejsc zdarzeń.

Propozycje realizacji:

  • Wykazy tabelaryczne danych
  • Szkice/plany sytuacyjne
  • Opracowania do projektów wstępnych
  • Pomiary kontrolne i weryfikacyjne
  • Porównanie projektu ze stanem faktycznym
  • Obmiary regularne lub sezonowe
  • Pomiary dla celów GIS
  • Wsparcie projektów badawczych i naukowych
  • Inwentaryzacje obiektów budowlanych (np. szkice elewacji)
  • Dokumentacja miejsc zdarzeń