DRONY

Dane dostępne z innej perspektywy

Wykonujemy naloty fotogrametryczne bezzałogowym statkiem powietrznym w zakresie VLOS (Świadectwo kwalifikacji operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku). Fotografowanie z pokładu drona służy do pozyskiwania obrazów cyfrowych o odpowiednim pokryciu poprzecznym i podłużnym, które w dalszym przekształceniu fotogrametrycznym tworzą metryczny obraz terenu jako uzupełnienie dokumentacji sporządzonej innymi technikami pomiarowymi. Dodatkowo tworzymy również spacery wirtualne z pokładu drona, które mogą się sprawdzić jako materiał poglądowy bądź reklamowy.

Ortofotomapa

W pełni metryczny obraz terenu w postaci rastrowej, powstały w wyniku ortogonalnego przekształcenia zdjęć (usunięcie efektu perspektywy). Szczegóły techniczne dotyczące produktu końcowego (m. in. rozdzielczość terenową, format zapisu danych, zapis w schemacie sekcyjnym lub całościowy, georeferencja itp.) są ustalane indywidualnie z klientem.

Panorama sferyczna z lotu ptaka

Obraz z lotu ptaka obejmujący widok 360° w poziomie i 180° w pionie. Doskonały materiał poglądowy i reklamowy. Szczegóły techniczne dotyczące produktu końcowego są ustalane indywidualnie z klientem. Wykonujemy również wirtualne wycieczki połączone z panoramami naziemnymi.

Chmura punktów w barwach RGB

Wielomilionowy zbiór punktów, który stanowi cyfrową reprezentację dokumentowanego obiektu/terenu. Każdy punkt jest uzupełniony o informację o kolorze w barwach RGB, które zczytywane są z wysokorozdzielczych zdjęć cyfrowych.

Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM)

Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) to model powierzchni terenu wraz z elementami naturalnymi (roślinność) i antropogenicznymi (budynki, budowle). Jest on wykorzystywany jako źródło do obliczeń geoprzestrzennych i różnego typu analiz.

Model 3D z nałożoną teksturą

Wektorowy model 3D w postaci siatki trójkątów z nałożoną teksturą.

Model mesh

Wektorowy model 3D w postaci siatki trójkątów reprezentującej powierzchnię (geometrię i kształt) obiektu.

Opracowania CAD 2D

Odpowiednio przetworzone zdjęcia mogą posłużyć nam jako materiał do wykonania rysunków wektorowych – planów, rzutów czy przekrojów. Końcową formę i format danych ustalamy indywidualnie z klientem.

Dokumentacja aktualnego stanu prac z powietrza

Wykonanie nalotu dronem (fotografia, wideorejestracja) w szybki i łatwy sposób pozwoli zadokumentować stan prac obejmujących duży teren. Dzięki temu można na bieżąco kontrolować postępy np.: robót budowlanych i lepiej zarządzać dostępnymi środkami. Dodatkowym atutem jest możliwość wykorzystania pozyskanych informacji jako materiałów promocyjnych czy reklamowych.