Szkolenia

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu obsługi systemów i programów do sporządzania dokumentacji i analizy zdarzeń drogowych, kryminalnych i pożarowych. Wykorzystujemy nowoczesne techniki i rozwiązania wspomagające obsługę zdarzeń w postępowaniach przygotowawczych, procesowych i wyjaśniających. Organizujemy zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte – dedykowane Klientom Indywidualnym.  

Oferta szkoleniowa

Stosujemy aktywne metody nauczania, studia przypadków oraz specjalistyczne oprogramowanie. Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie możliwości programów i utrwalenie właściwej metodyki pracy, usprawnienie obsługi i sposób interpretacji uzyskiwanych wyników.  Współpraca z Ekspertami zapewnia aktualność przekazywanej wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest opłacenie kosztów uczestnictwa. Koszty szkolenia zawierają: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (-y), uroczystą kolację (przy szkoleniu dwudniowym), zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@cybid.com.pl

UWAGA! Wymagane jest posiadanie własnego komputera przenośnego z zainstalowanym odpowiednim programem. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość udostępnienia wersji szkoleniowych wymaganych programów oraz laptopa.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia jeśli liczba uczestników nie przekroczy 10 osób.

Szczegółowe warunki uczestnictwa

Pobierz plik

Miejsce szkolenia

Szkolenia odbędą się w Krakowie, w sali konferencyjnej hotelu ORIENT http://geovita.pl/hotel-orient/

Dla osób, które chciałyby skorzystać z usług hotelowych w miejscu gdzie odbywać będzie się szkolenie, wynegocjowaliśmy preferencyjne warunki:

 • nocleg w pokoju 1-osobowym: 170 zł (cena obejmuje śniadanie)
 • nocleg w pokoju 2-osobowym: 200zł (cena obejmuje śniadanie)
 • w cenie pobytu także parking oraz dostęp do wi-fi

W celu rezerwacji należy kontaktować się bezpośrednio z Recepcją Hotelu pod nr tel. 12 646 91 00 lub 12 646 92 22 (z zaznaczeniem „Cybid – szkolenie”).

W imieniu Hotelu Orient, prosimy o potwierdzenie ewentualnej rezerwacji pokoju najpóźniej 7 dni przed datą przyjazdu.

Organizacja zajęć

Szkolenia odbywają się w sesjach jedno- lub dwudniowych. Jedna sesja to 8 godzin lekcyjnych. Pracujemy w grupach maksymalnie 15 osobowych. Standardowo szkolenia odbywają się w środy, czwartki i piątki. Zapewniamy drukowane materiały zawierające najważniejsze treści przekazane podczas zajęć.

Prowadzący sprawdza postępy Uczestników poprzez weryfikację poprawności wykonanych zadań. W ostatniej części szkolenia Uczestnicy proszeni są o rozwiązanie zadania odnoszącego się do zdobytej wiedzy, a także wypełnienie ankiety satysfakcji.

Po zakończeniu zajęć Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Organizujemy szkolenia w formie:

 • Otwartej – czas i miejsce szkolenia ustalone przez CYBID, brak określonej grupy Uczestników – ogólnodostępne, program szkolenia ogólnodostępny.
 • Zamkniętej – czas i miejsce szkolenia uzgadniane indywidualnie z Klientem/Firmą, program szkolenia dostosowany do potrzeb oraz branży Klienta/Fimy.
 • Online – wymagają dodatkowych ustaleń.

Opinie o szkoleniach

Istotną rolę  w procesie tworzenia programów szkoleniowych odgrywają opinie i sugestie osób, które biorą w nich udział. Dla lepszego poznania i zrozumienia potrzeb Uczestników powstała Ankieta Satysfakcji, w której każdy Uczestnik wyraża opinię o zrealizowanym szkoleniu.

 • „Szkolenie prowadzone zgodnie z programem, czytelnie, tempo dopasowane do słuchaczy.”
 • „Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i z bardzo dobrym doborem tematyki.”
 • „Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Prowadzący jasno wyjaśnił aspekty i nowości programu.”
 • „Szkolenie spełnia moje oczekiwania w pełnym zakresie.”
 • „ Za każdym razem szkolenie przygotowane na wysokim poziomie, prowadzący wyjątkowo pomocny.”
 • „Bez uwag – jak zwykle na bardzo wysokim poziomie.”

Zajmujemy się realizacją szkoleń od wielu lat. Staramy się, by współpraca przebiegała zawsze w sposób spełniający oczekiwania Uczestników, a realizowany program był dopasowany do Ich możliwości. Zapraszamy do zapoznania się z Referencjami.

Jeśli Szkolenie nie spełniło Państwa oczekiwań, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@cybid.com.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. Forma rekompensaty jest każdorazowo uzgadniana z Klientem.

Zależy nam na zadowoleniu oraz dobrej opinii wśród Klientów, dlatego chętnie zapoznamy się z Państwa sugestiami.

Trenerzy

Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości szkoleń. Do każdej sesji szkoleniowej nasi Trenerzy opracowują szczegółowy program, tak by jak najlepiej dopasować zakres wiedzy do oczekiwań i potrzeb Uczestników.

Wiedza naszych Trenerów została wielokrotnie doceniona, świadczą o tym zaproszenia do udziału
w wielu Konferencjach oraz Sympozjach Naukowych, m.in:

 • Nowoczesne technologie wspomagające odtworzenie wyglądu miejsca zdarzenia (Warszawa 2016).
 • Policyjne Archiwa X (Łódź 2016).
 • VIII KONFERENCJA Rzeczoznawców certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej (Wrocław 2017).
 • Kryminalistyka – Nauka, Nowoczesne Technologie (Kraków 2017).
 • Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych (Zakopane 2017)

Katalog Szkoleń

Jakość proponowanych szkoleń została potwierdzona Znakiem Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES 2.0. Firma CYBID jest także wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00041/2019.

Szczegółowe Programy Szkoleń:

                           

Zapisz się

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenia realizowane przez naszą firmę mogą być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać środki, należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności. Szczegółowy plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sprawdzić na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (więcej informacji pod adresem: http://www.gupkrakow.pl/fundusz-szkoleniowy).

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika nie jest pracodawcą (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Firma CYBID świadczy swoje usługi także poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR), co umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania w wysokości do 80% na wszystkie szkolenia. Dzięki wielu możliwościom stwarzanym przez portal BUR przedsiębiorcy mają szansę znaleźć ofertę dopasowaną do aktualnych potrzeb. Usługa, której ma dotyczyć wsparcie powinna łączyć się z celami rozwojowymi przedsiębiorstwa, a zatem powinna służyć podniesieniu kompetencji zatrudnionych pracowników. Oferowane w Bazie usługi szkoleniowe świadczone przez firmę CYBID charakteryzują się najwyższa jakością, co potwierdza zdobyty Certyfikat Jakości MSUES 2.0. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Program nie dotyczy województwa pomorskiego.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

 1. Znajdź w Bazie szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom z oferty firmy CYBID (przeglądanie ofert nie wymaga Logowania).
 2. Skontaktuj się z Operatorem na terenie swojego województwa (lista Operatorów dla poszczególnych województw), by złożyć wniosek o dofinansowanie wskazanego szkolenia. Wyboru odpowiedniej usługi dokonuje się zawsze za pośrednictwem Bazy, w której znajdują się usługi z całego kraju.
 3. Po otrzymaniu numeru „ID wsparcia” oraz podpisaniu umowy zapisz się na szkolenie realizowane przez firmę CYBID poprzez Bazę Usług Rozwojowych (link bezpośrednio do strony z naszymi szkoleniami).
 4. Zrealizuj szkolenie.
 5. Oceń szkolenie.
 6. Opłać fakturę.
 7. Ponownie skontaktuj się z Operatorem, by otrzymać refundację.