Szkolenia

Oferujemy szkolenia z zakresu obsługi naszych programów i systemów oraz ich wykorzystania do dokumentacji, analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych, kryminalnych i pożarowych. Organizujemy szkolenia otwarte, dedykowane oraz indywidualne konsultacje. Stosujemy aktywne metody nauczania, analizy, studia przypadków oraz specjalistyczne oprogramowanie. Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie możliwości programów i utrwalenie właściwej metodyki pracy, usprawnienie obsługi i sposób interpretacji uzyskiwanych wyników. Współpraca z Ekspertami zapewnia aktualność przekazywanej wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności.

Aktualne szkolenia

Temat szkolenia: OBSŁUGA PROGRAMU V-SIM 5.0

– szkolenie dla początkujących

Najbliższy termin: 8-10.11.2023

Zajęcia dostosowane są do użytkowników rozpoczynających pracę w programie V-SIM lub korzystają z programu sporadycznie.

Nowi użytkownicy poznają możliwości programu, podstawowe zasady i ograniczenia prowadzenia symulacji ruchu i analizy zderzeń, tworzenia środowiska ruchu oraz wykorzystania modelu Mulibody.

Zakres szkolenia dla początkujących

Temat szkolenia: OBSŁUGA PROGRAMU V-SIM 5.0

– szkolenie dla zaawansowanych

Najbliższy termin: 16-17.11.2023 r.

Zajęcia dostosowane są do użytkowników mających przynajmniej średnie doświadczenie w zakresie korzystania z wcześniejszych wersji programu V-SIM.

Użytkownicy zaawansowani skupią się na różnicach pomiędzy wcześniejszą, a najnowszą wersją programu. Poznają prawidłowy sposób wykorzystania nowych złożonych funkcjonalności, do których należą m.in. zderzenia z udziałem wielobryłowego modelu pieszego, zderzenia z terenem, zderzenia pojazd-pojazd, modelowanie oświetlenia, sterowanie sygnalizacją świetlną, czy zarządzanie filmami, ale też przećwiczą nowy sposób działania przeprojektowanych i zmodyfikowanych funkcji.

KOSZT SZKOLENIA

Cena szkolenia:

 • dla początkujących 2 200,00 zł netto (2 706,00 zł brutto),
 • dla zaawansowanych 1 600,00 zł netto (1 968,00 zł brutto),

Obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
 • przerwy kawowe i obiady.

Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie podstawowe:

Premier Kraków Hotel

ul. Opolska 14a

31-323 Kraków

 • Pokój jednoosobowy 237,6 PLN /doba
 • Pokój dwuosobowy 280,8 PLN /doba
 • Parking 20zł/doba

Szkolenie zaawansowane:

Hotel Great Polonia Conrad Kraków****

ul. Josepha Conrada 29,

31-357 Kraków,

 • Pokój jednoosobowy 290zł
 • Pokój dwuosobowy 340zł
 • Parking 20zł/doba

Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez wypełniony formularz.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem szkolenia (zgłoszenia od osób fizycznych) albo Firmą (w przypadku osób prawnych).

Wymagane jest posiadanie własnego laptopa z zainstalowanym programem, którego dotyczy szkolenie. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odpłatnego udostępnienia laptopa wraz z odpowiednim programem (program udostępniamy tylko na czas szkolenia).

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia, jeśli liczba uczestników nie przekroczy minimalnej ilości osób dla danej grupy szkoleniowej.

Warunki uczestnictwa

TRENERZY

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości szkoleń. Do każdej sesji szkoleniowej trenerzy opracowują szczegółowy program, tak by jak najlepiej dopasować zakres wiedzy do oczekiwań i potrzeb Uczestników.

Umiejętności oraz wysokie kompetencje naszych trenerów zostały wielokrotnie docenione, świadczą o tym zaproszenia do prelekcji oraz udziału w wielu konferencjach oraz sympozjach naukowych, m.in.:

 • Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych (Zakopane 2021),
 • Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych (Zakopane 2017),
 • Konferencja Rzeczoznawców certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej (Wrocław 2017),
 • Kryminalistyka – Nauka, Nowoczesne Technologie (Kraków 2017),
 • Nowoczesne technologie wspomagające odtworzenie wyglądu miejsca zdarzenia (Warszawa 2016),
 • Policyjne Archiwa X (Łódź 2016).

OPINIE O SZKOLENIACH

Istotną rolę w procesie tworzenia programów szkoleniowych odgrywają opinie i sugestie osób, które biorą w nich udział. Dla lepszego poznania i zrozumienia potrzeb Uczestników powstała Ankieta Satysfakcji, w której każdy Uczestnik wyraża opinię o zrealizowanym szkoleniu.

Przykładowe opinie o szkoleniach:

„Szkolenie prowadzone zgodnie z programem, czytelnie, tempo dopasowane do słuchaczy.”

„Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i z bardzo dobrym doborem tematyki.”

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Prowadzący jasno wyjaśnił aspekty i nowości programu.”

„Szkolenie spełnia moje oczekiwania w pełnym zakresie.”

„Za każdym razem szkolenie przygotowane na wysokim poziomie, prowadzący wyjątkowo pomocny.”

„Bez uwag – jak zwykle na bardzo wysokim poziomie.”

Zajmujemy się realizacją szkoleń od wielu lat. Staramy się, by współpraca przebiegała zawsze w sposób spełniający oczekiwania Uczestników, a realizowany program był dopasowany do Ich możliwości. Zapraszamy do zapoznania się z Referencjami.

Jeśli Szkolenie nie spełniło Państwa oczekiwań, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@cybid.com.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. Forma rekompensaty jest każdorazowo uzgadniana z Klientem.

Zależy nam na zadowoleniu oraz dobrej opinii wśród Klientów, dlatego chętnie zapoznamy się z Państwa sugestiami.

Zapisz się

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenia realizowane przez naszą firmę mogą być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać środki, należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności. Szczegółowy plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sprawdzić na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (więcej informacji pod adresem: http://www.gupkrakow.pl/fundusz-szkoleniowy).

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika nie jest pracodawcą (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Firma CYBID świadczy swoje usługi także poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR), co umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania w wysokości do 80% na wszystkie szkolenia. Dzięki wielu możliwościom stwarzanym przez portal BUR przedsiębiorcy mają szansę znaleźć ofertę dopasowaną do aktualnych potrzeb. Usługa, której ma dotyczyć wsparcie powinna łączyć się z celami rozwojowymi przedsiębiorstwa, a zatem powinna służyć podniesieniu kompetencji zatrudnionych pracowników. Oferowane w Bazie usługi szkoleniowe świadczone przez firmę CYBID charakteryzują się najwyższa jakością, co potwierdza zdobyty Certyfikat Jakości MSUES 2.0. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Program nie dotyczy województwa pomorskiego.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

 1. Znajdź w Bazie szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom z oferty firmy CYBID (przeglądanie ofert nie wymaga Logowania).
 2. Skontaktuj się z Operatorem na terenie swojego województwa (lista Operatorów dla poszczególnych województw), by złożyć wniosek o dofinansowanie wskazanego szkolenia. Wyboru odpowiedniej usługi dokonuje się zawsze za pośrednictwem Bazy, w której znajdują się usługi z całego kraju.
 3. Po otrzymaniu numeru „ID wsparcia” oraz podpisaniu umowy zapisz się na szkolenie realizowane przez firmę CYBID poprzez Bazę Usług Rozwojowych (link bezpośrednio do strony z naszymi szkoleniami).
 4. Zrealizuj szkolenie.
 5. Oceń szkolenie.
 6. Opłać fakturę.
 7. Ponownie skontaktuj się z Operatorem, by otrzymać refundację.