Szkolenia z obsługi oprogramowania - CYBID

Zastanawiasz się, jak efektywnie wykorzystać nasze narzędzia w codziennej pracy?

Jak skuteczniej analizować informacje, korzystać z różnego typu danych, ja je integrować i tworzyć zaawansowane środowiska do analizy?

Jak tworzyć nową jakość opiniowania i rekonstrukcji zdarzeń?

Co skutecznie usprawni Twoją pracę przy opracowywaniu opinii, ekspertyz i  dokumentacji miejsca zdarzenia?

Czy potrzebujesz dodatkowej wiedzy, aby maksymalnie wykorzystać potencjał naszego oprogramowania?

Skorzystaj z naszej bogatej oferty szkoleniowej. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności zostaną poświadczone Certyfikatem CYBID.

Szkolenia z obsługi oprogramowania CYBID są skierowane do profesjonalistów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności. Dzięki praktycznym warsztatom prowadzonym przez doświadczonych ekspertów z branży, uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego korzystania z naszych rozwiązań.

Oferujemy profesjonalne, stacjonarne i certyfikowane szkolenia, gdzie Kursanci zdobędą pomocną wiedzę w skutecznym i poprawnym korzystaniu z oprogramowania do dokumentacji, analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych, kryminalnych i pożarowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostępnych szkoleń?

Prosimy o wypełnienie formularza. Skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o Twoich potrzebach.

Szkolenia CYBID: nastawienie na praktykę i wykorzystanie zdobytej wiedzy.

W CYBID rozumiemy, że efektywne szkolenie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Szkolenia prowadzone są aktywnymi metodami nauczania. Szczególny nacisk położony jest na praktykę – studia przypadków służą do przedstawienia możliwości programów, utrwalenia właściwej metodyki pracy oraz usprawniają obsługę i przekazują wiedzę, w jaki sposób właściwie interpretować wyniki.

Pracujemy warsztatowo, w niewielkich grupach. Nie będziesz biernym słuchaczem. Będziesz miał możliwość wykonywania ćwiczeń samodzielnie, a to najskuteczniejsza metoda efektywnego zdobycia właściwych umiejętności. Uczestnicy szkolenia zyskują potwierdzenie swoich kompetencji certyfikatem. To ważny element, który pozwoli formalnie wykazać się zdobytą, specjalistyczną wiedzą.

Nasze stacjonarne szkolenia wyróżniają się trzema kluczowymi elementami, które gwarantują głębokie zrozumienie i skuteczne stosowanie naszych rozwiązań:

Przedstawienie możliwości oprogramowania

 • Pełen przegląd funkcji i narzędzi naszych specjalistycznych programów i systemów.
 • Bezpośrednie doświadczenie potencjału, dzięki warsztatowemu podejściu do szkolenia.
 • Zdobycie wiedzy o wszystkich dostępnych funkcjonalnościach.

Utrwalenie właściwej metodyki pracy

 • Praktyczne zastosowanie oprogramowania w rzeczywistych sytuacjach.
 • Praktyczne kroki przygotowania danych do analizy.
 • Dobór prawidłowych parametrów i odpowiednich ustawień uwzględniających przyjęte oraz zaimplementowane w programach założenia i modele.

Interpretacja uzyskiwanych wyników

 • Nauka prawidłowej interpretacji danych i wyników generowanych przez oprogramowanie.
 • Analiza rzeczywistych przypadków i ćwiczenia umożliwiające zrozumienie przedstawionych informacji.
 • Formułowanie prawidłowych wniosków uwzględniających przyjęte założenia.

Poznaj nasze szkolenia z obsługi oprogramowania CYBID

Zapraszamy do odkrycia naszej bogatej oferty szkoleniowej, która została podzielona na kluczowych bloki tematyczne. Każdy z nich został starannie zaprojektowany, aby dostarczyć uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania naszych rozwiązań. Od podstawowych technik obsługi oprogramowania po zaawansowane metody analizy i interpretacji danych – nasze szkolenia są dostosowane do różnych poziomów zaawansowania i potrzeb uczestników.

Szkolenie #1 – Zaawansowane modelowanie środowiska ruchu 3D dla potrzeb symulacji
w V-SIM 6.0.

 

To szkolenie pomoże Ci w tworzeniu zaawansowanych modeli przy użyciu najnowszych narzędzi i dostępnych danych. Nauczysz się pracy z chmurami punktów, będących wynikami skanowania naziemnego oraz lotniczego. Dowiesz się jak z łatwością rekonstruować środowisko po pomiarach z systemu eSURV. Pokażemy Ci, jak praktycznie wykorzystać dostępne usługi sieciowe WMS. Dzięki temu, będziesz mógł tworzyć realistyczne i atrakcyjne wizualnie modele środowiska symulacji, które zapewnią fundament do merytorycznej i rzetelnej opinii.

 

Dzięki nam unikniesz frustracji przy wykonywaniu kolejnych nieudanych symulacji.

 

W programie:

1. Wprowadzenie do możliwości wykorzystywania danych 3D w programie V-SIM 6.0
2. Wykorzystanie usług sieciowych w V-SIM 6.0
3. Wykorzystanie narzędzi Geoportal, Google, ortofotomapy.
4. Pobieranie i przetwarzanie danych Numerycznego Modelu (Pokrycia) Terenu.
5. Możliwości wykorzystania chmury punktów w V-SIM (przekroje, clipping box, generowanie terenu)

Najbliższy termin:

20-21 maja 2024 r.

Miejsce szkolenia:

Hotel Great Polonia Conrad

ul. Josepha Conrada 29/29

31-357 Kraków


Cena:

1 400 zł netto

Szkolenie #2 – Symulacje biomechaniczne z wykorzystaniem CYBID MULTIBODY

Nasze szkolenie oferuje kompleksowy przegląd technik modelowania biomechanicznego w środowisku V-SIM 6.0. Adresowane jest głównie do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu i chcą pogłębić swoje umiejętności w obszarze symulacji potrąceń pieszych oraz zachowania pasażerów w pojazdach. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstaw biomechaniki, algorytmów modelu MULTIBODY oraz praktycznych technik, umożliwiających realistyczną rekonstrukcję zdarzeń drogowych.

 

Dzięki nam zdobędziesz umiejętności w efektywnym wykorzystaniu modelu CYBID MULTIBODY do analizy zachowania kierowcy/pasażera pojazdu oraz analizy potrącenia pieszego.

 

W programie:

1. Założenia modeli MULTIBODY ciała człowieka w V-SIM 6.0.
2. Modelowanie potrąceń pieszych z wykorzystaniem modelu Człowiek MULTIBODY.
3. Symulacja zachowania się pasażerów w różnych środkach transportu oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego.
4. Odtwarzanie rzeczywistych przypadków na podstawie dokumentacji powypadkowej.

Najbliższy termin:

22-23 maja 2024 r.

Miejsce szkolenia:

Hotel Great Polonia Conrad

ul. Josepha Conrada 29/29

31-357 Kraków

Cena:

1 600 zł netto

Opinie o naszych szkoleniach

Istotną rolę w procesie tworzenia programów szkoleniowych odgrywają opinie i sugestie osób, które biorą w nich udział. Dla lepszego poznania i zrozumienia potrzeb Uczestników powstała Ankieta Satysfakcji, w której każdy Uczestnik wyraża opinię o zrealizowanym szkoleniu. Zależy nam na zadowoleniu oraz najlepszej opinii Klientów, dlatego chętnie zapoznamy się z Państwa sugestiami.

Zajmujemy się realizacją szkoleń od wielu lat. Dokładamy wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Uczestników, a realizowany program wydatnie zwiększał zakres posiadanej wiedzy i umiejętności. Zapraszamy do zapoznania się z Referencjami:

 • ,,Bardzo merytoryczne prowadzenie zajęć i właściwe podejście do każdego uczestnika.”
 • ,,Pasja prowadzących. Ich zaangażowanie. Ludzie, którzy prowadzili szkolenie widać, że znają się na tym co mówią.”
 • ,,Jest mało szkoleń tego typu. Tutaj zostało zorganizowane przez Twórców programu. Szkolenie na wysokim poziomie.”
 • ,,Oprócz bardzo dużej wiedzy merytorycznej i umiejętności jej przekazania, życzliwość i cierpliwość prowadzących w zakresie bieżącej pomocy w trakcie szkolenia.”
 • ,,Szkolenie CYBID prowadzone zgodnie z programem, czytelnie, tempo dostosowane do słuchaczy”
 • ,,Szkolenie prowadzone profesjonalnie i z bardzo dobrym doborem tematyki”
 • ,,Szkolenie z obsługi V-SIM spełniło moje oczekiwania. Prowadzący jasno wyjaśnił aspekty i nowości programu”
 • ,,Za każdym razem szkolenie przygotowane na wysokim poziomie, prowadzący wyjątkowo pomocni.”
 • ,,Bardzo dobrze wyjaśniane są funkcjonalności. Rozwiązywane są i skutecznie tłumaczone wszystkie pojawiające się problemy.”

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez wypełniony formularz.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem szkolenia (zgłoszenia od osób fizycznych) albo Firmą (w przypadku osób prawnych).

Wymagane jest posiadanie własnego laptopa z zainstalowanym programem, którego dotyczy szkolenie. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odpłatnego udostępnienia laptopa wraz z odpowiednim programem (program udostępniamy tylko na czas szkolenia).

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia, jeśli liczba uczestników nie przekroczy minimalnej ilości osób dla danej grupy szkoleniowej.

Warunki uczestnictwa

TRENERZY

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości szkoleń. Do każdej sesji szkoleniowej trenerzy opracowują szczegółowy program, tak by jak najlepiej dopasować zakres wiedzy do oczekiwań i potrzeb Uczestników.

Umiejętności oraz wysokie kompetencje naszych trenerów zostały wielokrotnie docenione, świadczą o tym zaproszenia do prelekcji oraz udziału w wielu konferencjach oraz sympozjach naukowych, m.in.:

 • Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych
 • Konferencja Rzeczoznawców certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej
 • Kryminalistyka – Nauka, Nowoczesne Technologie
 • Nowoczesne technologie wspomagające odtworzenie wyglądu miejsca zdarzenia
 • Policyjne Archiwa X

Zaufali nam:

Zapisz się

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenia realizowane przez naszą firmę mogą być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać środki, należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności. Szczegółowy plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sprawdzić na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (więcej informacji pod adresem: http://www.gupkrakow.pl/fundusz-szkoleniowy).

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika nie jest pracodawcą (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Firma CYBID świadczy swoje usługi także poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR), co umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania w wysokości do 80% na wszystkie szkolenia. Dzięki wielu możliwościom stwarzanym przez portal BUR przedsiębiorcy mają szansę znaleźć ofertę dopasowaną do aktualnych potrzeb. Usługa, której ma dotyczyć wsparcie powinna łączyć się z celami rozwojowymi przedsiębiorstwa, a zatem powinna służyć podniesieniu kompetencji zatrudnionych pracowników. Oferowane w Bazie usługi szkoleniowe świadczone przez firmę CYBID charakteryzują się najwyższa jakością, co potwierdza zdobyty Certyfikat Jakości MSUES 2.0. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Program nie dotyczy województwa pomorskiego.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

 1. Znajdź w Bazie szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom z oferty firmy CYBID (przeglądanie ofert nie wymaga Logowania).
 2. Skontaktuj się z Operatorem na terenie swojego województwa (lista Operatorów dla poszczególnych województw), by złożyć wniosek o dofinansowanie wskazanego szkolenia. Wyboru odpowiedniej usługi dokonuje się zawsze za pośrednictwem Bazy, w której znajdują się usługi z całego kraju.
 3. Po otrzymaniu numeru „ID wsparcia” oraz podpisaniu umowy zapisz się na szkolenie realizowane przez firmę CYBID poprzez Bazę Usług Rozwojowych (link bezpośrednio do strony z naszymi szkoleniami).
 4. Zrealizuj szkolenie.
 5. Oceń szkolenie.
 6. Opłać fakturę.
 7. Ponownie skontaktuj się z Operatorem, by otrzymać refundację.