O nas

Firma CYBID (poprzednia nazwa CYBORG IDEA) powstała w 1997. Zajmujemy się projektowaniem i tworzeniem specjalistycznego, inżynierskiego oprogramowania oraz systemów wspomagających dokumentację i analizę zdarzeń drogowych, kryminalnych i pożarowych. Z naszych rozwiązań korzystają Biegli Sądowi, Policja, Żandarmeria Wojskowa, firmy ubezpieczeniowe, Uczelnie Wyższe oraz Instytuty Badawcze, gdzie znajdują one zastosowanie jako sprawdzone, a jednocześnie nowoczesne narzędzia skutecznie wspomagające obsługę zdarzeń w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, procesowych i wyjaśniających.

Innowacyjność i funkcjonalność rozwiązań oferowanych przez CYBID jest wynikiem prowadzenia wielu  projektów badawczych i prac B+R, w których umiejętnie łączymy specjalistyczną wiedzę inżynierską z technologiami informatycznymi i doświadczeniem najlepszych ekspertów. Efektywnie współpracujemy ze światem nauki, realizując liczne projekty w Konsorcjach naukowo-przemysłowych wspólnie z wiodącymi

w kraju jednostkami naukowymi: Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Krakowską. Dysponujemy nowoczesnym laboratorium badawczym wyposażonym w nowoczesną aparaturę do badań dynamiki ruchu pojazdów, pomiarów relacji przestrzennych oraz najnowszym oprogramowaniem. Dzięki temu mamy możliwość  prowadzenia badań na potrzeby rozwoju naszych autorskich rozwiązań oraz świadczenia usług badawczych na rzecz innych podmiotów.

Aktywnie, w roli prelegentów bierzemy udział w konferencjach, sympozjach i seminariach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Opracowujemy publikacje dostępne w  czasopismach branżowych.

CYBID prowadzi również działalność szkoleniową z zakresu tematyki związanej z rekonstrukcją i dokumentacją zdarzeń, identyfikacją śladów oraz prowadzeniem pomiarów przy użyciu nowoczesnych technologii dla biegłych sądowych, Policji, Sądów i Prokuratur.

MISJA

Naszą misją jest tworzenie i dostarczanie innowacyjnych, kompleksowych oraz opartych na polskim interfejsie systemów, które będą wspomagać dokumentację zdarzeń oraz umożliwiać jak najbliższe rzeczywistości odtworzenie ich przebiegu, przez co pozwolą na skuteczną identyfikację przyczyn, podnoszenie bezpieczeństwa oraz przyczynią się do podniesienia skuteczności działań prewencyjnych i wykrywalności przestępstw.