Informacja dla klientów:

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w związku z działaniem programów CYBID, prosimy o kontakt za pomocą formularza.

Numer wersji programu można odczytać po wybraniu polecenia Pomoc\Informacje o programie. Szukany numer wypisany jest w pierwszej linii.

Informacje o wersji posiadanego systemu operacyjnego można uzyskać po wywołaniu Panelu Sterowania z menu Start. Następnie należy podwójnie kliknąć ikonę System. Informacje o wersji systemu widoczne są na pierwszej zakładce. Przykład: Windows 7 Ultimate, Service Pack 1, wersja polska

To znaczy, czy istnieje sekwencja czynności, której wykonanie w programie powoduje niezawodne wywołanie nieprawidłowości? Jeżeli tak – prosimy zanotować, jakie czynności należy wykonać.

Czy w trakcie wystąpienia nieprawidłowości lub bezpośrednio przed jego wystąpieniem program wyświetla jakiś komunikat? Jakiej treści?

Czy występowała ona „od zawsze”? Czy od jakiegoś czasu? Jeżeli tak – to czy jakieś wydarzenie poprzedziło występowanie nieprawidłowości? Instalacja nowej wersji programu, zmiana konfiguracji komputera, instalacja nowego oprogramowania, itp.

Pole nieobowiązkowe, ale dające możliwość szczegółowego opisu problemu