CrimePLAN 1.0

KUP TERAZULOTKADEMO

Program do opracowywania szkiców, planów sytuacyjnych oraz wizualizacji 3D miejsc zbrodni. Zawiera specjalistyczne narzędzia, moduły oraz bibliotekiktóre pozwalają na odwzorowanie wyglądu miejsc zdarzeń wewnątrz pomieszczeń i w terenie oraz udokumentowanie relacji przestrzennych obiektów i ujawnionych śladów.

Przeźroczystość i wizualizacja pory dnia_Opady w dzień
Biblioteka sylwetek 2D i modeli 3D_Laboratorium

Zasada Działania

Odwzorowanie miejsc zdarzeń w oparciu o pomiary wykonane różnymi technikami. Budowanie środowiska o różnym stopniu skomplikowania i wyposażenia. Dodawanie dowolnie modyfikowanych sylwetek człowieka odwzorowujących poszkodowanych, świadków, uczestników zdarzenia (płeć, układ ciała, wygląd, ubiór). Automatyczne generowanie wizualizacji 3D na podstawie stworzonego szkicu.

Zastosowanie

Stosowany w pracy Policji (technicy kryminalistyki, funkcjonariusze wydziałów dochodzeniowo-śledczych i kryminalnych), biegłych sądowych i innych ekspertów dokumentujących lub analizujących zdarzenia kryminalne i losowe. Umożliwia szybki przepływ wysokiej jakości danych pomiędzy kolejnymi etapami postępowania. Cyfrowa dokumentacja w postaci szkicu miejsca zdarzenia rekonstrukcji sceny w wersji wirtualnej pozwalają na czytelne zwizualizowanie danych o miejscu zdarzenia. Przygotowana tak dokumentacja daje możliwość analizy sceny z różnych punktów widzenia tj. ofiary, świadka, podejrzanego, dalszej rekonstrukcji przebiegu zdarzenia przy wykorzystaniu CrimeSIM.

Źródła danych

Program pozwala sporządzić szkic/plan miejsca zdarzenia w oparciu o wszystkie popularne techniki pomiarowe jakie są stosowane w czasie oględzin. Począwszy od pomiarów przy użyciu tradycyjnych technik w postaci taśmy i drogomierza, poprzez cyfrowe zdjęcia i ich odpowiedniki w formie ortofotografii do informacjpozyskanych za pomocą nowoczesnych technik pomiarowych typu skanery laserowe oraz światła strukturalnego, tachimetry, czujniki GNSS, drony (więcej w zakładce Import danych). Pozwala też łatwo korzystać z ogólnodostępnych danych pobieranych z serwisów WMS oraz warstw w postaci wektorowej do tworzenia kompozycji mapowych. 

Wyniki

Efektem pracy w programie mogą być: 

 • Szkice sytuacyjne 2D miejsca zdarzenia w różnej formie i stopniu szczegółowości.
 • Rzut krzyżowy generowany na podstawie zaprojektowanej sceny i wybranych parametrów. 
 • Wizualizacje 3D pozwalające precyzyjnie zademonstrować scenę i punkty widzenia poszczególnych uczestników zdarzenia np.: przed sądem. 

Dodatkowe korzyści

 • Cyfrowe repozytorium danych. Zgromadzone informacje zostają zapisane w jednym miejscu – w projekcie CrimePLAN. 
 • Łatwe przechowywanie informacji i ich archiwizacja. 
 • Intuicyjna edycja zaprojektowanej sceny. Możliwość wprowadzania szybkich poprawek i ich wizualizacja bezpośrednio na sali sądowej. 
 • Atrakcyjnyczytelny i zrozumiały materiał do prezentacji (przy jednoczesnym zachowaniu cech dokumentacji procesowej). 

Wizualizacja

Automatyczne tworzenie wizualizacji 3D w oparciu o zaprojektowany szkic 2D. Możliwość podglądu widoku w trybie siatki 3D lub w trybie wypełnienia 3D. Definiowanie stanu atmosfery i pory dnia. Przeźroczystość okien. 

CrimePLAN

Punkty obserwacji sceny

Ustawianie pozycji obserwatora w dowolnym punkcie dokumentowanej sceny.

Przejrzysta prezentacja materiału dowodowego oraz weryfikacja zeznań świadków.

Możliwość wyświetlania kilku pozycji obserwacji sceny jednocześnie, zarządzanie punktami obserwacji oraz ich edycja. 

Przeźroczystość okien

Opcja przeźroczystości szyb i okien pozwalająca na wizualizację i weryfikację m.in. zakresu widzenia. Możliwość ustalenia co mogła widzieć osoba znajdująca się wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia.  

Globalne parametry środowiska

Możliwość zdefiniowania globalnych parametrów dla środowiska projektu. Ustawienia nachylenia, parametrów nawierzchni, wiatru. Opcja wizualizacji różnego stanu atmosfery (dzień, noc, zamglenie, opady deszczu), pory dnia (dzień, noc, świt, zachód słońca) i zakresu widoczności. Definiowanie sytuacji powodziowych za pomocą narzędzia poziom lustra wody. 

Ustawienia

Możliwość wprowadzania zmian w opcjach Widoku 3D w zależności od specyfikacji dostępnego sprzętu. Ustawienia maksymalnego rozmiaru wprowadzanych tekstur, możliwość ich redukcji,definiowanie kierunku oświetlenia.

Pomieszczenia i Budynki

Zaawansowane moduły do projektowania infrastruktury budowlanej. Narzędzia do projektowania ścian, drzwi, okien, schodów czy stropów i dachów. Biblioteki elementów wyposażenia wnętrz oraz różnego rodzaju mebli. Prymitywy geometryczne do odwzorowania pozostałych elementów.

Ściany, drzwi, okna i filary

Budowanie ścian poprzez wprowadzanie elementu w kształcie prostopadłościanu, którego geometria utożsamiana jest z pojedynczą ścianą budynku. Dowolna modyfikacja jej wyglądu w widoku 2D i 3D. Automat łączący kolejno wprowadzane, przecinające się ściany. 

Tworzenie obszarów w obrębie ściany, w których zostanie wykonany otwór.  

Dodawanie do istniejącej ściany otworów drzwiowych i okiennych. Definiowanie typu, geometrii oraz wyglądu 2D i 3D. 

Dwa typy filarów: okrągły i prostokątny. Modyfikowanie geometrii oraz wyglądu 2D/3D.

Schody

Dodawanie różnych typów schodów. Rozbudowane możliwości edycyjne – definiowanie wymiarów całej konstrukcji oraz poszczególnych stopni, typu konstrukcji, poręczy, kolorystyki, położenia. 

Dach i strop

Możliwość dodawania różnych typów dachów. Szczegółowe parametry modyfikacji geometrii dachu (rozmiar w pionie i poziomie), kolorystyki 3D, konturów oraz wypełnienia.

Tworzenie stropów, stanowiących jednocześnie podłogę dla wyższego piętra budynku. Modyfikowanie jego grubości, wysokości położenia, kolorystyki.

Meble i wyposażenie wnętrz

Biblioteka elementów najczęściej pojawiających się jako wyposażenie pomieszczeń. Wiele rodzajów mebli oraz akcesoria i sprzęt, który można znaleźć w laboratorium.  

Uniwersalna sylwetka budynku z możliwością edycji parametrów geometrycznych, widoku z podziałem na poszczególne piętra, opisu oraz położenia.

Najpopularniejsze akcesoria z działów RTV i AGD. Wśród nich m. in: czajnik, kuchenka, lodówka, robot kuchenny, ipad, laptop, kamera monitoringu czy lustrzanka. 

Drogi i Teren

Narzędzia do odtwarzania wyglądu otoczenia i terenów zewnętrznych o różnym stopniu skomplikowania, ukształtowania i infrastruktury. Biblioteki elementów infrastruktury oraz roślinności. Specjalne moduły do projektowania i precyzyjnego odtwarzania geometrii oraz elementów dróg i skrzyżowań. Prymitywy graficzne pozwalające na odtwarzanie dowolnych elementów i obiektów znajdujących się na miejscu zdarzenia. 

 Szerszy opis znajduje się na stronie programu PLAN 

Infrastruktura i roślinność

Możliwość wprowadzenia latarni ulicznych i parkowych.

Różne typy sygnalizatorów świetlnych z możliwością wyboru aktualnego stanu sygnału.

Słupki z możliwością nanoszenia pikietażu. 

Elementy małej architektury w tym m. in. bankomat, kiosk ruchu, kontener, kosz betonowy, parkometr, ławka, słup reklamowy, wiata przystankowa. 

Rośliny, drzewa i krzewy z możliwością zdefiniowania wysokości, rodzaju oraz pory roku. 

Konfiguracja terenu

Możliwość nanoszenia, łączenia i wizualizacji obszarów nachylonych, obszarów o różnych nawierzchniach czy oznaczania obszaru wiatru.

Możliwość projektowania dziur w drodze, oblodzeń jezdni i chodników, zadawania wysokości dla krawężników i innych elementów, tworzenie uskoków, rowów i dołów.

Drogi i skrzyżowania

Możliwość odwzorowania odcinków drogi o różnym stopniu skomplikowania z podziałem na poszczególne elementy pasa drogowego (np.: pobocze, jezdnia, chodnik). Możliwość definiowania dla każdego z nich osobno szerokości, nachylenia i typu nawierzchni.  Moduł do automatycznego generowania skrzyżowań z możliwością edycji parametrów indywidualnie dla każdego wlotu (m. in. szerokość jezdni, szerokość poboczy, kąt, promień łuku, nawierzchnia). Automatyczne łączeni odcinków dróg i skrzyżowań. 

Oznakowanie poziome i pionowe

Automatyczne lub ręczne nanoszenie oznakowania poziomego wzdłuż wybranego odcinka drogi. Wbudowane biblioteki oznakowania zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami. 

Biblioteka najczęściej spotykanych w Polsce i krajach ościennych znaków pionowych w postaci wektorowej.  

Biblioteki Sylwetek 2D i 3D

Biblioteka obiektów 2D/3D w różnych widokach skategoryzowanych według wybranych kategorii. Możliwość rozbudowywania o dodatkowe sylwetki. Import obiektów z zewnętrznych baz i źródeł dostępnych dla użytkownika. Odtwarzanie dowolnych elementów za pomocą prymitywów geometrycznych.

Broń, narzędzia, ślady

Reprezentacje popularnych typów broni i narzędzi zbrodni. W tym m. in. nóż, siekiera, maczeta, pistolet czy broń długa. Różne typy narzędzi np.: młotek, łopata, drabina.  

Najczęściej spotykane na miejscu zbrodni ślady: odcisk buta, stopy, przestrzelina, ślady opon. 

Możliwość importu ortofotografii przedstawiających skomplikowane ślady np.: plam krwawych i ich odpowiednie dopasowanie (w pionie lub poziomie). 

Pojazdy i inne środki transportu

Biblioteka pojazdów jedno i wielośladowych zintegrowana z bazą danych tak, aby można było nanosić na szkic sylwetki o cechach i wymiarach odpowiadających rzeczywistym parametrom pojazdów. Ponad 12000 skatalogowanych pojazdów. 

Samochody ciężarowe, jednoślady, autobusy, tramwaje i pociągi, pojedyncze elementy pojazdów.

Inne środki wykorzystywane do przemieszczania i transportu: przyczepy, deskorolka, snowboard, sanki, wózek dziecięcy, itd. 

Instalacje

Obiekty związane z instalacją elektryczną i grzewczą (gniazdka, przełączniki, bezpieczniki, grzejniki, piece). 

Elementy sprzętu pożarniczego (gaśnica, wąż strażackihydrant, pompa, zasuwa wodna, nożyce hydrauliczne) 

Inne

Dostępne są również inne obiekty stanowiące uzupełnienie projektowanej sceny bądź reprezentację ujawnionych śladów.

Sylwetki zwierząt w rzutach z góry i z boku (koń, krowa, jeleń, sarna, pies). 

Przedmioty osobiste oraz ubrania jako samodzielne elementy (m. in. parasol, walizka, teczka, okulary, kapelusz, czapka, but). 

Prymitywy graficzne

Narzędzia pozwalające na generalizację i odwzorowanie dowolnych elementów infrastruktury czy terenu. Prymitywy geometryczne 2D (linia, linia łamana, koło, prostokąt, elipsa, wielokąt, krzywa Bezier’a) oraz 3D (prostopadłościan, walec, kula). Możliwość zmiany rozmiaru, stylu i koloru wypełnienia, konturu.

Chmury Punktów

Chmura w postaci milionów punktów jest precyzyjnym odwzorowaniem miejsca zdarzenia zastanym w momencie wykonywania pomiaru. Odpowiednio przeprowadzona dokumentacja pozwala zachować wszystkie elementy wraz z ich relacjami w stosunku do otoczenia w niezmienionej formie. Pozwala to na “wirtualny” powrót na miejsce zdarzenia dowolną ilość razy i jej analizy z różnych punktów widzenia. 

Dokumentacja 2D i 3D

Zautomatyzowane tworzenie szkicu 2D i wizualizacji 3D na podstawie chmury punktów. 

Definiowanie przekrojów chmury na zadanych wysokościach celem uzyskania podkładu do rysowania rozkładu pomieszczeń i wyposażenia ich wnętrz. 

Ustawianie rozmiaru punktów w scenie 3D dla jej lepszej wizualizacji. 

Pozycjonowanie obiektów

Możliwość uzupełnienia brakujących bądź niepełnych danych chmury o dodatkowe obiekty w postaci grafiki wektorowej. Narzędzie do szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania obiektów w chmurze – dopasowanie położenia, orientacji, wymiarów oraz wyglądu

Parametry importu

Import metrycznej chmury punktów w formatach *.e57 i *.ptsMożliwość zdefiniowania poziomu szczegółowości chmury (ograniczenie ilości wczytanych punktów) w celu przyśpieszenia pracy na komputerach o słabszych parametrach technicznych. Wczytywanie wektorów normalnych.  Wygląd chmury 2D (rozmiar bitmapy, rozmiar punktu, ustawienia przeźroczystości, przekroju) oraz 3D (rozmiar punktów, wyświetlanie wektorów normalnych). 

Dane Pomiarowe

CrimePLAN pozwala na sporządzenie szkicu miejsca zdarzenia w oparciu o informacje pochodzące z różnych technik pomiarowych. Dane te mogą być podstawą, uzupełnieniem lub uszczegółowieniem wybranych elementów/obiektów sporządzanej dokumentacjiProgram importuje dane pochodzące z pomiarów tachimetrycznych 3D  (eSURV), zdjęcia (ortofotografie), siatki i modele 3D, zewnętrzne grafiki 3D, a także obsługuje serwisy WMS (podkłady mapowe). Możliwość edycji danych i wkomponowania ich w projektowaną scenę. 

Integracja różnych formatów danych (m. in. *.eSURV*.e57, *.pts, *.obj, *.dxf, *.shp*.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tiff), transformacja współrzędnych oraz ich prezentacja w przyjętym układzie SLO1/SLO2/SPO. 

eSURV

Import danych pomiarowych pozyskanych za pomocą systemu mapowania 3D eSURV. System zapewnia precyzyjne dane o położeniu śladów, obiektów i elementów terenu w przyjętym układzie SPO/SLO1/SLO2. W programie CrimePLAN układ ten stanowi podstawę transformacji (dopasowania układów) pozostałych danych.  

WMS

Funkcja obsługi danych WMS. Możliwość zaimportowania ortofotomap bezpośrednio z dostępnych serwisów internetowych tj. np.geoportalGoogleTM MapsZumi czy BingTM Maps oraz lokalnych geoportali. Metryczny podkład graficzny dla odwzorowania większej ilości szczegółów projektowanej sceny bądź osadzenia jej w szerszym kontekście. 

Grafika

Możliwość dodawania do sceny zdjęć wykonanych na miejscu zdarzenia. Zdjęcia poddane przekształceniu fotogrametrycznemu (w celu uzyskania ich metrycznej postaci) np.: w programie PHOTORECT mogą zostać wkomponowane do widoku płaszczyzny ścian lub podłóg. Dokładne odwzorowanie rozmieszczenia drobnych śladów, np.: plam krwawych czy odłamków szkła. 

Modele 3D

Możliwość importu modeli 3D wcześniej opracowanych przez Użytkownika w zewnętrznym oprogramowaniu tj. np.: Agisoft MethashapeCloudCompare czy Pix4D 

wykorzystaniu programu Agisoft Metashape do tworzenia dokumentacji 3D infrastruktury drogowej oraz pojazdów można przeczytać na naszym BLOGU. 

Sylwetka Człowieka

Specjalny moduł do edycji położenia ciała umożliwiający odwzorowanie dokładnego ułożenia sylwetki człowieka np. ciała ofiary. Dowolne ustawianie poszczególnych elementów sylwetki, możliwość odwzorowania ciała w postaci rozczłonkowanej. Uniwersalne postacie kobiety i mężczyzny z możliwością definiowania indywidualnego wyglądu i wzrostu 

Sylwetki kobiety i mężczyzny

Możliwość wyboru sylwetki kobiety lub mężczyzny.

Definiowanie rodzaju wyświetlania sylwetki w scenie 2D i 3D (Szkielet, Pole ograniczenia, Siatka). 

W zależności od wybranej płci definiowanie cech charakterystycznych oraz elementów garderoby. 

Ułożenie sylwetki i części ciała

Podział ciała na 55 segmentów zgodnie z anatomiczną ruchliwością ciała człowieka z dokładnością do poszczególnych paliczków palców.  Możliwość wizualizacji rozczłonkowanego ciała wraz z edycją ustalania pozycji i orientacji poszczególnych członków ciała względem osi XYZ. 

Funkcja graficznego pozycjonowania poszczególnych części ciała. 

Cechy charakterystyczne postaci

Definiowanie dla wybranej sylwetki 

 • wzrostu (możliwość projektowania sylwetek dzieci) 
 • koloru skóry 
 • rodzaju fryzury wraz z kolorem (włosy długie, krótkie, z łysiną, kucyk, warkocz 
 • rodzaju zarostu wraz z kolorem (broda długa, krótka, wąsy, zarost wokół ust) 

Ubrania

Możliwość wyboru odzieży i obuwia dopasowanych do wybranej sylwetki (garderoba męska oraz damska). Podział na kategorie: 

 • Bielizna, 
 • Ubrania (eleganckie oraz sportowe), 
 • Nakrycia głowy, 
 • Obuwie, 
 • Dodatki.

Opcja wyboru dowolnej kolorystyki dla każdej części stroju osobno. 

Wymiarowanie, Opisy

Rozbudowane narzędzia do wymiarowania pozwalają zaznaczyć na szkicu wybrane wymiary liniowe i kątowe. Możliwość dodania odnośników do wybranych elementów, skalowania i ustawienia odpowiednich parametrów wydruku.

Odnośniki i legenda

Narzędzia do dodawania, zarządzania i edycji odnośnikami i legendą. Możliwość włączania i wyłączania wyświetlania legendy, ustalania kolejności zawartych w niej elementów, różnych stylów wyświetlania. Kopiowania dowolnego zakresu odnośników w ramach jednego bądź kilku projektów. Różne systemy numeracji. Zablokowanie możliwości usunięcia legendy.

Znaczniki pozycji

Narzędzie do oznaczania na rysunku położenia i współrzędnych wybranego punktu – wybieranie kształtu i sposobu wyświetlenia wartości współrzędnych X, Y.

Pomiary i linijka krzywoliniowa

Narzędzia do pomiaru różnych wielkości na wykonywanym rysunku bez pozostawiania na nim trwałych śladów, m.in.: pomiar odległości, kierunku, kąta, pola powierzchni. 

Linijka krzywoliniowa do pomiarów odległości po dowolnym odcinku krzywej np. ślady zadrapań, ciągnięcia itp. 

Inne Mechanizmy

Mechanizmy ułatwiające przygotowywanie dokumentacji zdarzenia kryminalnego. Możliwość przystosowania programu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. 

Skalowanie

Projektowanie w programie odbywa się w skali 1:1. Pozwala to uniknąć pomyłek związanych z przeliczaniem wartościNarzędzie do skalowania narysowanych lub zaimportowanych obiektów graficznych (np.: zrzuty ortofotomap). Dopasowanie skali poprzez wprowadzenie jednego, znanego w rzeczywistości wymiaru. Definiowanie dowolnej skali na potrzeby wydruku.  

Rzut krzyżowy

Automatyczne generowanie w pełni metrycznego rzutu krzyżowego na podstawie przygotowanego modelu lub chmury punktów. Użytkownik może dowolnie definiować osie przekroju, wysokość, na której zostanie wykonany rzut oraz rozdzielczość bitmapy. 

Praca na warstwach

Projektując środowisko graficzne Użytkownik może korzystać z dowolnie zdefiniowanych warstw. Każda warstwa może zawierać inny typ obiektu. Takie podejście pozwala zachować przejrzystość szkicu. Ułatwia również modyfikację projektu, poprzez dowolne wyświetlanie, dodawanie lub usuwanie wybranych warstw.  

Punkty odniesienia

Układ odniesienia oparty jest na prawoskrętnym układzie współrzędnych. Możliwość dowolnego zdefiniowania punktu początkowego dla układu. Siatki odniesienia dla łatwiejszej edycji szkicu z edycją koloru oraz wielkości oczek, a także pomocnicze linie odniesienia. 

Wydruk i zrzut ekranu

Szczegółowe definiowanie parametrów wydruku w tym:  

 • zakres wydruku (wszystkie obiekty, aktualnie widoczne) 
 • skala (zdefiniowana przez Użytkownika lub dopasowana do wybranej ilości stron), 
 •  automatyczna ramka wokół wydruku 
 • dodanie wartości skali do wydruku 

Możliwość automatycznego zapisania aktualnego widoku głównego okna programu do Schowka.