Nowa wersja PLAN 5.0

KUP TERAZZESTAWIENIE NOWYCH FUNKCJIULOTKA

Nowe funkcje i narzędzia podnoszące efektywność, zapewniające wyższe standardy i bezpieczeństwo pracy, automatyczne tworzenie szkiców podkładowych do wykorzystania w kolejnych zdarzeniach, rozszerzone możliwości użycia danych 3D z systemów eSURV, skanerów i dronów, rozbudowane opcje importu danych zewnętrznych, baza pojazdów poszerzona do prawie 20 000 elementów, sylwetka człowieka 2D/3D, rzeczywiste sylwetki pojazdów, nowe obiekty do dokładnego odwzorowania infrastruktury drogowej, oznakowanie pionowe o zaprojektowanym przez użytkownika wyglądzie i  treści, obsługa nowych adresów WMS oraz wiele innych nowych oraz rozszerzonych funkcjonalności

1_1
PLAN 3D

O programie

PLAN to program do sporządzania szkiców, planów sytuacyjnych i wizualizacji 3D z miejsc zdarzeń drogowych, katastrof i innych zdarzeń. Umożliwia odwzorowanie geometrii i wyglądu miejsca zdarzenia  oraz rodzaju i lokalizacji śladów. Dedykowane narzędzia i biblioteki gotowych obiektów pozwalają na sprawne i precyzyjne wykonanie dokumentacji rysunkowej niezbędnej do protokołu oględzin miejsca zdarzenia. Program umożliwia prowadzenie analiz w trybie 3D z perspektywy różnych obserwatorów lub uczestników zdarzenia, co daje możliwość sprawdzenia wielu wersji wydarzeń, zakresu widoczności itd. Intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i precyzyjne wykonanie szkiców. Proces wdrożenia nowych użytkowników jest krótki, co daje gwarancję ciągłego wykorzystania programu w jednostkach, nawet tam gdzie dochodzi do rotacji personelu. PLAN to także część systemu, który usprawnia pracę na każdym etapie procesu dowodowego. W skład systemu wchodzą nowoczesne narzędzia pomiarowe, precyzyjnie rejestrujące miejsce oględzin. Import danych, także ze źródeł danych przestrzennych oraz eksport do programów analitycznych i symulacyjnych to tylko cześć atutów programu.

PLAN jest powszechnie stosowanym narzędziem pracy w Policji.

Cybid Szkolenia

RYSOWANIE

INFRASTRUKTURA

OZNAKOWANIE

eSurv - szkic

Odtwórz dowolną konfigurację drogi wykorzystując wbudowane narzędzia odcinek prosty, skrzyżowanie oraz rondo. Dodawaj uszkodzenia nawierzchni drogi w postaci dziur w jezdni czy wybrzuszeń. Przyspiesz swoją pracę korzystając z biblioteki oznakowania poziomego i pionowego i łatwo umieść je na sporządzanym planie. Uzupełniaj szkic o dodatkowe elementy infrastruktury drogowej.

Dowiedz się więcej

IMPORT DANYCH

POMIARY Z TERENU

DANE ZEWNĘTRZNE

IMG_6214

Skorzystaj z zalet Systemu eSURV. Dobrze zdefiniowane parametry importu pozwolą na zapis szkicu bez wprowadzania poprawek. Możesz stosować najnowsze techniki pomiarowe (skanowanie laserowe i fotogrametria niskiego pułapu) i w pełni w programie PLAN wykorzystać możliwości jakie daje chmura punktów. Korzystaj z różnych źródeł danych przestrzennych, także w standardzie WMS, aby szkic jak najwierniej opisywał miejsce zdarzenia.

Dowiedz się więcej

BIBLIOTEKI

POJAZDY, PRZEDMIOTY I ŚLADY

CIAŁO CZŁOWIEKA

3 (2)

Przyspiesz swoją pracę korzystając z bogatej biblioteki sylwetek statycznych i bazy danych pojazdów znajdujących się w programie PLAN. Dodawaj do szkicu gotowe obiekty żeby dokładnie odwzorować położenie śladów i przedmiotów ujawnionych na miejscu zdarzenia. Przedstaw na szkicu dowolne ułożenie ciała człowieka.

Dowiedz się więcej

PRACA W ŚRODOWISKU 3D

WIZUALIZACJA

WARUNKI ZEWNĘTRZNE I ATMOSFERYCZNE

22

Skorzystaj z możliwości jakie daje PLAN 3D. Możesz dowolnie poruszać się po scenie zdarzenia i tworzyć wiele punktów obserwacji tej sceny. Analizuj wersje zeznań osób biorących udział w zdarzeniu. Sprawdź też, jak wpłyną na ocenę zdarzenia warunki pogodowe.

Dowiedz się więcej

DOKUMENTACJA

WYMIAROWANIE I OPIS

WYDRUK

wymiarowanie-2

Wykorzystaj moduł generujący automatyczną legendę, czytelnie zwymiaruj obiekty. Pracuj na warstwach by zapewnić dobrą organizację i przejrzystość szkicu. PLAN daje możliwość wyboru wielu opcji wydruku, co pozwala na dobre przygotowanie dokumentacji dla organów procesowych.

Dowiedz się więcej

CYFROWE REPOZYTORIUM

ORGANIZACJA DANYCH

EKSPORT

Infrastruktura drogowa i elementy terenu_Droga skrzyżowanie_1

Zautomatyzuj tworzenie szkiców poprzez wykorzystanie podkładów z wcześniejszych zdarzeń. Bezpieczeństwo pracy zapewnione przez funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej. Możesz również wykorzystać przygotowane projekty w programie V-SIM jako gotowe środowisko do symulacji przebiegu zdarzenia drogowego.

Dowiedz się więcej

RYSOWANIE

Infrastruktura | Oznakowanie

Sprawnie odwzorujesz geometrię i wygląd miejsca zdarzenia oraz rodzaj i lokalizację śladów zarówno w oparciu o klasyczne pomiary jak i nowoczesne techniki cyfrowe. Szkic rysowany w przyjętym układzie SPO/SLO1/SLO2 w przestrzeni 2D może być później wyświetlany jako wizualizacja 3D. Możesz skorzystać z modułów do projektowania odcinków dróg, skrzyżowań, torowisk o różnej geometrii i stopniu skomplikowania. Możesz łączyć odcinki dróg i skrzyżowań w większe fragmenty.

Skorzystaj z:

 • kreślenia skrzyżowań o skomplikowanej geometrii,
 • generowania odcinków drogi o złożonym profilu poprzecznym i podłużnym,
 • odtworzenia pasa drogowego o jezdnię, chodniki, pobocza, rowy czy skarpy,
 • biblioteki oznakowania poziomego zgodnej pod względem geometrii i wymiarów z obowiązującymi rozporządzeniami,
 • mechanizmu do wyznaczania promienia łuku na podstawie długości cięciwy i strzałki,
 • triangulacji powierzchni terenu w celu odtworzenia skomplikowanej geometrii przestrzennej,
 • konfiguracji rodzaju nawierzchni (asfalt, beton, kostka brukowa, trawnik itp.) oraz jej stanu (sucha, mokra) wraz z przypisanymi im współczynnikami przyczepności i oporu toczenia.

Elementy nieuwzględnione w bazach programu łatwo uzupełnisz używając wbudowane narzędzia do rysowania różnego rodzaju obiektów geometrycznych. Narysowane obiekty możesz później edytować (grupować, nakładać, obracać, wyrównywać, definiować wypełnienia kolorem, grubości linii itp.).

Plany sytuacyjne wykonane w programie stanowią gotowe środowisko ruchu, które można wykorzystać do prowadzenia analiz oraz symulacji ruchu i zderzeń w programie V-SIM.

IMPORT DANYCH

Pomiary z terenu | Dane zewnętrzne

Jeśli jesteś użytkownikiem Systemu eSURV łatwo będziesz przekazywać pliki z dokumentami jako materiał dowodowy do dalszych etapów postępowania.

Wykorzystanie skaningu laserowego umożliwi zarejestrowanie za pomocą chmury punktów wszystkich szczegółów wybranego obszaru.

PLAN pozwala na:

 • import chmur punktów w formatach xyz, pts, zfs, e57,
 • zmianę sposobu wyświetlania poprzez definiowanie zakresu przekroju i wielkości punktów,
 • import metrycznych zdjęć pozbawionych zniekształceń obrazowych takich jak: skrót perspektywiczny, dystorsja, obiektywu i brak skali powstałe w programie PHOTORECT,

Program posiada funkcje wprowadzania adresu serwera WMS i definiowania zakresu wyświetlanego obszaru. Pozyskane materiały mogą służyć jako podkład w czasie tworzenia szkicu sytuacyjnego, ułatwiając w ten sposób nanoszenie różnych szczegółów sytuacyjnych tj. oznakowanie (poziome i pionowe), latarnie, słupki itp.

PLAN umożliwia:

 • import danych w postaci wektorowej,
 • import obiektów 3D w formacie obj i fbx,
 • import pojazdów z biblioteki Autoview,
 • import plików rastrowych posiadających rozszerzenia jpeg, png, tiff.

BIBLIOTEKI

Pojazdów, przedmiotów i śladów | Ciało człowieka

Korzystając z przygotowanych bibliotek w programie PLAN możesz automatycznie uzupełniać plan sytuacyjny, nad którym pracujesz. Baza danych pojazdów to Baza danych technicznych prawie 20 000 najpopularniejszych pojazdów poruszających się po polskich drogach.  Wybierz model pojazdu a plan sytuacyjny zostanie automatycznie uzupełniany o sylwetkę odpowiedniego typu z wymiarami zewnętrznymi i rozmieszczeniem kół odpowiadającym jego rzeczywistej geometrii.

W bazie dostępne są kategorie pojazdów:

 • L1-5 Pojazdy jednośladowe i trójkołowe,
 • M1/N1 Samochody osobowe i dostawcze,
 • M2-3 Autobusy,
 • N203 Samochody ciężarowe,
 • O1-4.DA Naczepy,
 • O1-4.DB Przyczepy z wózkiem skrętnym,
 • O1-4.DC Przyczepy z osią centralną.

Baza jest zintegrowana z biblioteką sylwetek pojazdów 2D/3D.

Baza sylwetek statycznych umożliwia dodanie do szkicu elementu graficznego pojazdów (jednoślad, pojazd komunikacji zbiorowej, przyczepy, naczepy) i innych elementów nie związanych z pojazdami (zwierzęta, rośliny, przedmioty osobiste, ubrania, narzędzia, broń i amunicja, infrastruktura, wyposażenie wnętrz oraz ślady). Możesz również wybrać sylwetki ludzi w różnych ustawieniach (kierujący, pasażer, idący chłopak, biegnąca dziewczyna, stojąca kobieta, idący mężczyzna) oraz w różnych widokach (z góry, z przodu, z tyłu, z boku). Obiekt “Położenie ciała” umożliwia konfigurację położenia ciała w dowolnej pozycji.

PRACA W ŚRODOWISKU 3D

Wizualizacja | Warunki zewnętrzne i atmosferyczne

Praca w widoku trójwymiarowym umożliwia wyświetlanie przygotowanego szkicu w kilku trybach (tryb siatki 3D, tryb wypełnienia 3D i tryb naturalny 3D). Pozwala to na jeszcze wierniejsze odwzorowanie miejsca zdarzenia. Możesz dowolnie poruszać się po scenie 3D oraz tworzyć wiele punktów obserwacji. Możesz również wizualizować zdefiniowane przez siebie warunki środowiska takie jak widoczność, opady deszczu, śniegu, gradu a także porę dnia. Możesz też definiować (zweryfikować) położenie słońca i księżyca na scenie.

DOKUMENTACJA

Wymiarowanie i opis | Wydruk

Zorganizuj prace nad rysunkiem – utwórz warstwy, na których będziesz umieszczać poszczególne kategorie obiektów. Warstwy możesz wyłączyć z widoku lub też zablokować ich edycję, przenosić obiekty między warstwami i łączyć je między sobą.

Użyj narzędzi do wymiarowania i opisu dokumentów w programie PLAN, aby szczegółowo opisać szkice i tym samym dobrze opisać miejsce zdarzenia. Na koniec umieść na szkicach legendę, aby na dalszych etapach postępowania procesowego zapewnić najlepszą czytelność stworzonych dokumentów.

W tym celu możesz zastosować:

 • wymiarowanie liniowe, krzywoliniowe i kątowe
 • narzędzie do oznaczania na rysunku położenia i współrzędnych wybranego punktu,
 • narzędzie umożliwiające pomiar długości („drogi”) wzdłuż dowolnej krzywej.
 • narzędzie do dodawania odnośników, dla których możesz definiować style wyświetlania
 • generowanie automatycznej legendy z ustalaniem kolejności elementów zawartych w legendzie i ich stylu,

Sporządzoną dokumentację wydrukuj wykorzystując funkcję wydruku. Możesz dowolnie dostosować wydruk do swoich potrzeb wykorzystując opcje: skalę wydruku, liczbę stron wydruku, a także możesz zdefiniować zakres wydruku.

Pracując w programie możesz eksportować mniejsze elementy takie jak metapliki (*emf)  – obrazki lub punkty odniesienia oraz (*txt) – dane liczbowe. Takie wyeksportowane pliki można otwierać w innych programach jak Word lub Excel.

Dodatkowo PLAN umożliwia tworzenie zdjęć sceny zarówno w 2D, jak i 3D – można je zapisać jako osobne pliki (*png).

CYFROWE REPOZYTORIUM

Organizacja danych | Eksport

Wykorzystaj PLAN jako cyfrowe repozytorium danych. Zgromadzone informacje zostają zapisane i archiwizowane w jednym miejscu – w projekcie PLAN. Możesz automatycznie tworzyć szkice podkładowe, zawierające informacje na temat infrastruktury drogowej. Dane możesz ponownie wykorzystać przy dokumentacji nowego zdarzenia w tej samej lokalizacji – podkłady bez indywidulanych cech poprzedniego wypadku. Szybka metoda generowania bazy podkładów, bez potrzeby manualnego przerabiania plików. Pliki mogą być dostępne dla wszystkich funkcjonariuszy pracujących w jednostce.

Zabezpieczenie przed utratą danych jest zapewnione przez funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej. Plik aktualizowany jest  przy kolejnych zapisach dokumentu źródłowego. Funkcja zapewnia możliwość odzyskania projektu, w przypadku uszkodzenia źródła.