null

NOWA JAKOŚĆ SYMULACJI

KUP TERAZNOWE FUNKCJONALNOŚCI

V-SIM 6.0 to specjalistyczny program komputerowy, umożliwiający zgodną z zasadami dynamiki analizę ruchu i zachowania pojazdów, symulacje zderzeń oraz analizy zachowania pieszego oraz pasażera i kierowcy pojazdu. Powala na rekonstrukcję różnych scenariuszy przebiegu zdarzenia drogowego przy uwzględnieniu złożonych interakcji w układzie Otoczenie-Człowiek-Pojazd. Algorytmy obliczeniowe zostały zaprojektowane do modelowania skomplikowanych interakcji między obiektami w środowisku 3D, z uwzględnieniem zaawansowanych modeli pojazdu i modelu wielobryłowego ciała człowieka MULTIBODY.   

 

Może być stosowany w: 

 • rekonstrukcji wypadków drogowych, 
 • projektowaniu pojazdów i ich podzespołów lub analizie potencjalnych modyfikacji, 
 • inżynierii drogowej, 
 • edukacji i badaniach 
 • rekonstrukcji upadków z wysokości oraz wypadków przy pracy 
 • analizach biomechanicznych 

 

Wspiera pracę: 

 • biegłych sądowych, 
 • firm ubezpieczeniowych, 
 • Policji, 
 • uczelni, 
 • instytutów badawczych, 

Zbuduj realistyczne środowisko ruchu w oparciu o dane zewnętrze: chmury punktów, mapy udostępnione przez Google, dane WMS.

Wykorzystaj numeryczny model człowieka do badania zdarzeń z udziałem pieszych. Stwórz symulację z udziałem obiektów z biblioteki 20 000 pojazdów oraz innych obiektów.

Przeprowadź profesjonalną rekonstrukcję zdarzenia w postaci symulacji w realistycznym środowisku 3D.

Wygeneruj obrazową dokumentację z zachowaniem wszystkich standardów postępowania procesowego.

V-SIM 6.0 - NOWOŚCI

Sprawdź nowe funkcjonalności:

POBIERZ

       Najważniejsze nowości:

 

  • Nowe funkcjonalności modelu wielobryłowego MULTIBODY, w tym Pasażer/Kierowca jako model wielobryłowy MB, zastosowanie pasów bezpieczeństwa oraz wprowadzenie modelu MB dziecka

 

  • Nowe możliwości zastosowania chmur punktów, w tym odtwarzanie ruchu pojazdów bezpośrednio po chmurze punktów

 

  • Rozbudowany tryb 3D, w tym łatwiejsze poruszanie kamerą oraz nowe możliwości wizualizacji pojazdów

ŚRODOWISKO

DANE ZEWNĘTRZNE

Stłuczka_w_Kato_vehsim5_2

Przyspiesz swoją pracę wykorzystując cyfrowe szkice miejsca zdarzenia, dostępne dane przestrzenne w sieci Internet, skany 3D, otwarte formaty danych wektorowych i bez przeszkód wykorzystaj je w swoich analizach.

INFRASTRUKTURA

Infrastruktura

Szybko twórz środowisko symulacji 2D i 3D korzystając z narzędzi do tworzenia dróg i biblioteki obiektów infrastruktury: oznakowania drogowego, przystanków, barier energochłonnych.

CECHY OTOCZENIA

Cechy otoczenia 1

Wprowadź mechaniczno-pogodowe parametry fizycznego środowiska symulacji na potrzeby analizowanego zdarzenia.

OBIEKTY SYMULACJI

POJAZDY

Pojazdy

Wykorzystuj bazę danych technicznych ponad 20000 pojazdów mechanicznych i stale rozszerzaną bibliotekę sylwetek 3D nadwozi.

CZŁOWIEK

Człowiek

Za każdym zdarzeniem drogowym stoi człowiek. Modeluj wpływ kierowcy, pasażera i pieszego na przebieg zdarzenia wykorzystując m.in. model MULTIBODY ludzkiego ciała.

INNE OBIEKTY

Inne obiekty

Uwzględniaj w swojej symulacji łatwe w obsłudze, inteligentne obiekty otoczenia (lustra uliczne, sygnalizację świetlną, oświetlenie uliczne).

ANALIZA

DYNAMIKA RUCHU

Dynamika ruchu 2

V-SIM równa się Vehicle Simulation. Odtwarzaj ruch uczestników ruchu drogowego w warunkach symulacji 3D wykorzystując zaawansowane modele mechaniczne, m.in. modele opony lub układu hamulcowego.

ZDERZENIA

Zderzenia

Wykorzystuj modele: impulsowy lub siłowy. Łatwo zasymuluj przebieg zderzenia oraz zachowanie pokolizyjne pojazdów, pieszych i innych obiektów.

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE

Narzędzia wspomagające

Wspieraj swoje symulacje wykorzystując optymalizator, synchronizację z nagraniami video oraz szeroką gamę narzędzi pomiarowych.

REZULTATY

WIZUALIZACJA

Wizualizacja

Za pomocą animacji 3D przedstawiaj przebieg zdarzenia z punktu widzenia dowolnego obserwatora i zapisuj je pod postacią zrzutów ekranu lub nagrań video.

SZKICE I RAPORTY

Szkice i raporty

Wykorzystuj dedykowane narzędzia i generuj dokumentację ze swoich analiz do zamieszczenia w aktach sprawy.

EKSPORT DANYCH

Eksport danych

Uzyskuj wykresy zależności parametrów obiektów symulacji w czasie, eksportuj pliki z danymi liczbowymi i poddawaj je dowolnej analizie. 

ŚRODOWISKO

DANE ZEWNĘTRZNE

V-SIM 6.0 umożliwia import danych cyfrowych zawierających informacje o środowisku, obiektach i parametrach ruchu:

 • Chmury punktów pozyskane ze skanerów 3D oraz dronów, dane 3D
  z systemów eSURV
 • Szkice sytuacyjne sporządzone w programie plan
 • Dane z serwisów Web Map Service (WMS) w postaci aktualnych i
  archiwalnych fotomap
 • Dane przestrzenne udostępniane przez Google (ortofotomapy, numeryczne modele terenu 3D)
 • Ortofotografie – zdjęcia metryczne przekształcone w programie Photorect
 • Modele 3D obiektów, terenu(*.fbx ,*.obj., modele 3D pojazdów *.dxf)

INFRASTRUKTURA

Wiemy, jak istotne jest odtworzenie realistycznych elementów otoczenia. V-SIM oferuje w tym zakresie szereg możliwości:

 • Moduł kreślenia odcinków dróg, obszarów nachylonych i skrzyżowań, w tym tych o ruchu okrężnym.
 • Predefiniowane zestawy odcinków dróg. 
 • Inteligentne wspomaganie płynnego łączenia odcinków drogi.
 • Bibliotekę pionowych i poziomych znaków drogowych spotykanych na polskich oraz zagranicznych drogach.
 • Aktywne elementy oznakowania pionowego i poziomego.
 • Projektowanie własnych znaków przy pomocy biblioteki szablonów.
 • Bibliotekę modeli słupków oraz barier energochłonnych zgodnych z krajowymi wytycznymi.
 • Biblioteka ponad 30 wzorów ogrodzeń z możliwością edycji.
 • Obiekt bramownica.
 • Umieszczenie programowalnej sygnalizacji świetlnej. 
 • Umieszczenie latarni drogowych realistycznie generujących plamy światła. 

Poza rozmieszczeniem elementów infrastruktury drogowej, w dowolnej fazie tworzenia środowiska symulacji V-SIM można dokonać innych operacji: 

 • Rozmieszczenia śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia przy użyciu obiektów 2D i 3D z biblioteki – np. obuwia, przedmiotów osobistych. 
 • Dodawania elementów otoczenia – drzwi balkonowych, okien, budynków.
 • Dokonania i umieszczenia pomiarów krzywoliniowych lub kątowych. 
 • Modyfikacji globalnego lub wprowadzenia lokalnego układu odniesienia dla swoich pomiarów. 
 • Wprowadzenia prostych geometrycznych kształtów: wielokątów, krzywych. 
 • Rozmieszczenia grup obiektów na różnych warstwach oraz sterowania ich widocznością. 

CECHY OTOCZENIA

Przebieg i rezultat zdarzenia drogowego jest zależny od wielu czynników mechaniczno-pogodowych. V-SIM umożliwia modyfikację ich, między innymi poprzez: 

 • Wybór współczynników przyczepności różnego typu nawierzchni oraz o różnym typie wilgotności z dostępnej bazy materiałów. 
 • Różnicowanie współczynnika przyczepności różnych odcinków drogi, a także elementów samej drogi (pobocza, chodnika, itp.)
 • Określenie sztywności zderzeniowej barier energochłonnych i innych elementów otoczenia. 
 • Wprowadzenie parametrów wiatru bocznego. 
 • Wizualizację położenia Słońca i Księżyca. 
 • Diagram położenia Słońca umożliwiający odczyt jego lokalizacji, kierunku padania promieni słonecznych, wschodów i zachodów dla danych współrzędnych geograficznych.
 • Modyfikację krzywych światłości latarni ulicznych na potrzeby analiz widoczności. 

OBIEKTY SYMULACJI

POJAZDY

Centralnym obiektem większości zdarzeń drogowych jest pojazd mechaniczny. Proces uzyskiwania wiadomości o parametrach danego pojazdu stanowi często wyzwanie samo w sobie. W tym zakresie, z pomocą przychodzi V-SIM oferując: 

 • Bazę danych o uwzględnianych w obliczeniach symulacyjnych parametrach ponad 20000 pojazdów, w tym samochodów osobowych, autobusów, naczep i wielu innych 
 • Stale rozwijaną bibliotekę realistycznych sylwetek 3D wielu modeli pojazdów  
 • Możliwość wykorzystania wielu z uniwersalnych sylwetek modeli nadwozi pojazdów, takich jak SUV, sedan, hatchback itp. 
 • Baza danych obejmująca ponad 200 sylwetek motocykli
 • Sylwetki transportu osobistego jako obiekty kinematyczne

Baza danych parametrów pojazdów obejmuje: 

 • Model, rocznik pojazdu 
 • Podstawowe dane geometryczne, takie jak rozstaw osi, zwis przedni itp. 
 • Dane o masie pojazdu  

Dla zainteresowanych ekspertów, istnieje zamówienia usług utworzenia sylwetki 3D wybranego pojazdu. 

V-SIM oferuje także możliwość współpracy z AUTOVIEW, bazą sylwetek 2D pojazdów.

pojazdy

CZŁOWIEK

Aspektem o szczególnym znaczeniu w V-SIM są analizy potrąceń osoby pieszej, jak również zachowania pasażera/kierowcy pojazdów z uwzględnieniem interakcji z wnętrzem pojazdu. Na ich potrzeby można skorzystać z: 

 • Modelu MULTIBODY – do modelowania zachowania ciała od chwili zderzenia
 • Modelu człowieka kinematycznego – do analiz możliwości uniknięcia wypadku 

Oba modele zostały wyposażone w bazy danych o różnych sposobach poruszania się pieszych (bieg, chód), co znacząco ułatwia wszelkie analizy zachowania osoby pieszej w fazie przedkolizyjnej. 

Nowe narzędzie – Człowiek MULTIBODY umożliwia automatyczne odtwarzanie przebiegu całego zdarzenia płynnie łącząc pierwszą, kinematyczną fazę z anatomicznym i naturalnym wyglądem ciała i jego ruchu z fazą analizy dynamiki ruchu aktywowaną w wybranej chwili lub w momencie wystąpienia zderzenia.

Generator modelu MULTIBODY pozwala na stworzenie ekwiwalentu ciała dorosłego człowieka obu płci oraz dzieci z gotowymi biozgodnymi charakterystykami ruchu stawów. Dedykowane narzędzie do ustawiania pozycji stawów pozwala na odwzorowanie dowolnej pozycji wyjściowej ciała w chwili rozpoczęcia symulacji. Istnieje również możliwość symulowania kontaktu między MULTIBODY a elementami infrastruktury, oraz między wieloma modelami MB.

człowiek

INNE OBIEKTY

Czasem szczegół ma znaczenie. Poza zachowaniem człowieka oraz pojazdu, istotnym czynnikiem jest także stan elementów otoczenia w chwili zaistnienia zdarzenia. W V-SIM istnieje możliwość zamodelowania innych obiektów symulacji: 

 • Luster drogowych lub lusterek bocznych – do celów analiz widoczności 
 • Sygnalizacji drogowej – z możliwością łączenia sygnalizatorów w grupy i zadawania im programu sygnalizacji 
 • Latarni drogowych – z dowolnie ustawianymi krzywymi światłości  
 • Oświetlenia samochodowego – z możliwością wykorzystania jednej z typowych charakterystyk lamp samochodowych 
Inne obiekty

ANALIZA

DYNAMIKA RUCHU

O wielu z aspektów zdarzeń drogowych, np. możliwości wykonania danego manewru lub uniknięcia kolizji, decyduje fizyka. W tym celu, w V-SIM istnieje możliwość skorzystania z wielu zaawansowanych modeli mechaniczno-numerycznych pozwalających na realistyczne odwzorowanie zachowania prowadzonego pojazdu. Należą do nich: 

 • Numeryczne modele opony 
 • Modele zawieszenia, reagującego na zadane przez Ciebie manewry 
 • Modele silnika, układu przeniesienia napędu, kierowniczego i hamulcowego 
 • Modele aerodynamiki pojazdu 
 • Modelowanie rozkładu masy wewnątrz pojazdu (położenie pasażerów, ładunku) 
 • Modelowanie sprzęgu oraz przyczepy 

W V-SIM jest również możliwość zamodelowania szczególnych sytuacji jak np.: zakleszczenie koła, spadek ciśnienia w kole lub przerwanie sprzęgu. 

Dynamika ruchu

ZDERZENIA

Rezultatem wielu zdarzeń drogowych jest kolizja uczestników ruchu drogowego. Wyniki tej kolizji (stopień i lokalizacja uszkodzeń, położenie pozderzeniowe uczestników ruchu) mogą zapewnić wiele istotnych informacji o przebiegu zdarzenia lub manewrach wykonywanych przez uczestników. 

W V-SIM do dyspozycji są dwa znane z teorii zderzeń modele zderzeń pojazdów: 

 • Model impulsowy  
 • Model siłowy 

Program umożliwia modyfikowanie automatycznie określanych parametrów zderzenia, takich jak ustawienie płaszczyzny stycznej, współczynnik tarcia, punkt przyłożenia wektora siły/impulsu siły. Detekcja zderzenia obliczana jest medotą 2D lub 3D.

Możliwa jest również wizualizacja parametrów zderzenia (płaszczyzna styczna, wektor impulsu, stożek tarcia) oraz deformacji nadwozi. Sposób i zakres deformacji odpowiada obliczonym parametrom zderzenia.

zderzenie

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE

W trakcie swoich analiz napotkasz zadania wymagające od Ciebie modyfikacji wielu parametrów lub porównywania z danymi rzeczywistymi. W celu usprawnienia Twojej pracy, V-SIM oferuje wiele wbudowanych narzędzi: 

 • Optymalizator – narzędzie często stosowane w rekonstrukcji do wyznaczenia zestawu warunków początkowych danego zdarzenia 
 • Narzędzia pomiarowe – do wymiarowania liniowego i kątowego 
 • Synchronizacja animacji symulacji i nagrania video np. z monitoringu 
 • Możliwość śledzenia parametrów wybranego obiektu w czasie 
Narzędzia wspomagające

REZULTATY

WIZUALIZACJA

Możliwość przedstawienia wyników symulacji fizycznej w postaci grafiki animacji komputerowej jest przydatna w praktyce opiniodawczo-eksperckiej. W tym celu, w V-SIM istnieje możliwość: 

 • Przedstawienia wszystkich symulacji w widoku 2D lub 3D 
 • Ustawienia dowolnej pozycji obserwatora – śledzenia z tego widoku przebiegu zdarzenia 
 • Śledzenia symulacji z zadaną prędkością lub krok po kroku  
 • Wizualizowania stanów ograniczonej widoczności, aktualnego oświetlenia, położenia Słońca i Księżyca 
wizualizacja

SZKICE I RAPORTY

Wielu ekspertów w swojej pracy potrzebuje generować dokumentację z przeprowadzonych symulacji. Korzystając z V-SIM można:

 • stworzyć szkic miejsca zdarzenia z dowolnej chwili symulacji,
 • automatycznie wygenerować raport z przeprowadzonej symulacji, zawierający dane o przyjętych parametrach środowiska symulacji, parametrach ruchu i zderzeń pojazdów wprowadzonych przez użytkownika lub obliczonych przez program, oraz wizualizację zderzeń.

EKSPORT DANYCH

Czasem potrzebujesz dodatkowo opracowywać wyniki analiz w zewnętrznych edytorach – lub utworzyć raport w preferowanym edytorze tekstowym. Z V-SIM swoje rezultaty można wyeksportować do wielu formatów: 

 • Dane o ruchu i stanie obiektów – do formatu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego Excel 
 • Zrzuty ekranu – do standardowych rozszerzeń plików graficznych 
 • Nagrania video – do typowych rozszerzeń plików video, wykorzystując kodeki lub bez kompresji 

Korzystając z narzędzia do porównywania nagrań video, możesz wyeksportować plik video jednocześnie prezentujący nagranie rzeczywiste oraz własnoręcznie wykonaną animację. 

Eksport danych

SZKOLENIA

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nadchodzących szkoleń

null