LABEL 2.10

KUP TERAZULOTKADEMO

Wszechstronny program do projektowania i wydruku etykiet oraz innych form wykorzystujących kody kreskowe, zgodne ze standardami Global System 1 (GS1). Pozwala zaprojektować m.in. etykiety marketingowe, logistyczne, informacyjne, ostrzegawcze, identyfikacyjne. Rozwiązania te, sprawdzą się zarówno w biurach, bibliotekach, archiwach, urzędach, jak i przedsiębiorstwach spożywczych, farmaceutycznych, czy kosmetycznych.

KODY_Duza grafika
Automatyczna Identyfikacja

Informacje o programie

LABEL jest profesjonalnym, pracującym w środowisku Windows narzędziem. Posiada funkcje generowania jednowymiarowych (1D) oraz dwuwymiarowych (2D) kodów kreskowych. Wbudowana baza Identyfikatorów Zastosowań pozwala na projektowanie etykiet logistycznych. Możliwość tworzenia etykiet o zróżnicowanej oraz rozbudowanej treści. Szeroki zestaw narzędzi edycyjnych ułatwia pracę oraz wpływa na skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie projektu oraz wydruk etykiet. LABEL współpracuje z zewnętrznymi bazami danych.

Możliwości programu

 • Obsługa kodów kreskowych 1D, 2D,
 • Etykiety o rozbudowanej treści (Tekst, Obiekty graficzne, Symbole, Kody Kreskowe) i  dowolnym rozmiarze,
 • Etykiety inkrementowane (etykiety z danymi zmiennymi, używane np. do oznaczania palet),
 • Automatyczne rozmieszczenie etykiet na arkuszu druku,
 • Wydruk etykiet na wielu rodzajach drukarek,
 • Mechanizm osadzania m.in. obiektów,
 • Wydruki seryjne,
 • Zapis wykonanych projektów w postaci szablonów,
 • Rozbudowane narzędzia edycyjne,
 • Baza danych zawierająca rozmiary i parametry dostępnych arkuszy oraz taśm z etykietami.

Zastosowanie

LABEL umożliwia sporządzenie etykiet o wszechstronnym zastosowaniu, m.in.:

 • Etykiet produktów, różnego rodzaju metek wyrobów, odzieży, żywności itd.,
 • Etykiet środków trwałych, towarów w magazynach, palet, opakowań zbiorczych itp.,
 • Etykiet logistycznych,
 • Etykiet adresowych,
 • Blankietów opłat, potwierdzeń,
 • Wizytówek, identyfikatorów, przywieszek, zaproszeń, bonów podarunkowych, itp.,
 • Tabliczek znamionowych,
 • Biletów wstępu, przepustek, legitymacji itd.

Rzetelnie sporządzona etykieta zapewnia usprawnienia w obszarach:

 • Procesów związanych z zaopatrzeniem,
 • Optymalizacji stanów magazynowych,
 • Identyfikacji towarów,
 • Zarządzania dokumentacją,
 • Procesów logistycznych oraz transportu,
 • Inwentaryzacji,
 • Sprzedaży.

Projekt etykiety

Zawarte w programie gotowe szablony pozwalają w krótkim czasie zaprojektować i wydrukować określoną przez użytkownika ilość etykiet. Możliwość generowania, zapisu oraz edycji własnych szablonów. Funkcja importu informacji z zewnętrznych baz danych. Z obsługą programu poradzą sobie wszyscy użytkownicy, nawet wykonujący projekt po raz pierwszy. Program działa intuicyjnie, jest prosty w obsłudze.

Kody kreskowe

Kody kreskowe generowane w programie LABEL są zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami Global System 1 (GS1). Zawarte funkcje umożliwiają weryfikację, wyliczanie oraz dodawanie cyfry kontrolnej, przydatnej podczas sprawdzenia poprawności wczytania ciągu cyfr. Kody kreskowe rysowane są w postaci wektorowej, co daje gwarancję pełnej skalowalności oraz poprawnego odczytu kodu kreskowego. Dzięki zaimplementowaniu w programie odpowiedniej procedury sprawdzającej rozdzielczość drukarki, na której realizowany będzie wydruk program automatycznie dobiera odpowiednia skalę kodu gwarantującą zachowanie czytelności kodu.

KODY JEDNOWYMIAROWE/1D:

 • EAN-8 (GTIN-8),
 • EAN-13 / AddOn 2 / AddOn 5 ( GTIN-13),
 • UCC/EAN-128 (GS1-128),
 • ISBN ,
 • ISSN ,
 • ITF (przeplatany 2z5),

_

 • ITF-14 (SCC-14),
 • Kod 128 (Code128),
 • Kod 39 (Code39) ,
 • UPC-A / AddOn 2 / AddOn 5, (GTIN-12),
 • UPC-E / AddOn 2 / AddOn 5.

KODY DWUWYMIAROWE/2D:

 • Kod Data Matrix (GS1 Data Matrix),
 • Kod QR (GS1 QR),
 • Kod Aztec Code,
 • Kod PDF 417.

Wartości kodów kreskowych obsługiwanych przez LABEL:

 • Statyczne,
 • Inkrementowane – treść zmieniania według określonego przez użytkownika wzorca, opcja kontynuowania numeracji na kolejnych wydrukach,
 • Powiązane – pobierana z innego pola na tej samej etykiecie, które posiada wartość znakową,
 • Wprowadzane w momencie wydruku etykiet,
 • Pobierane z zewnętrznej bazy, zdefiniowanych wcześniej danych.

Tekst

Wbudowane do programu narzędzia pozwalają na dowolne formatowanie danych tekstowych – rodzaj i rozmiar, położenie, wydruk warunkowy itp. Tekst może być obracany w dowolnym kierunku w sposób płynny.

Opcja dodawania daty – aktualnej lub z zadanym przesunięciem – co umożliwia umieszczenie na etykiecie bieżącej daty produkcji lub też np. daty ważności/przydatności etykietowanych produktów. Format daty może być zdefiniowany przez użytkownika lub wybrany z dostępnej w programie bazy.

Numery Seryjne generowane według zadanego wzorca. Opcja dodawania stałych elementów na początku i końcu tekstu – prefiksy i sufiksy. Funkcja kontynuacji numeracji na kolejnych wydrukach.

Grafika

Obiekty graficzne mogą zostać dodane za pomocą prostych narzędzi do rysowania, są to m. in.:

 • Linia prosta,
 • Prostokąt,
 • Zaokrąglony prostokąt,
 • Krzywa Bezier’a,
 • Elipsa,
 • Wielokąt,
 • Linia łamana,
 • Metapliki Windows,
 • Symbole TTF (dostępny zestaw najpopularniejszych symboli wykorzystywanych do oznaczania np. produktów odzieżowych, elektrycznych, opakowań, znaków jakości itp.).

Import bitmap

 • Możliwość importu bitmapy lub wektorowych metaplików.
 • Mechanizm osadzania – opcja umieszczenia na projekcie etykiety skomplikowanego obiektu graficznego sporządzonego w innym programie graficznym (w tym formaty: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.pcx, *.targa, *.tiff), np. zdjęcie produktu, logo.
 • Obsługa urządzeń do wprowadzania map bitowych (np. aparat cyfrowy, skaner).
 • Opcja nałożenia bitmapy z zadanym stopniem przeźroczystości.

Etykieta logistyczna

LABEL został wyposażony w funkcje, narzędzia i biblioteki umożliwiające wykonanie etykiet wspierających procesy logistyczne, usprawniających działania oraz pomocnych w eliminowaniu błędów na każdym z etapów łańcucha dostaw. Dzięki temu wszystkie niezbędne informacje o towarze przekazywane są w szybki, czytelny sposób. Z tej funkcji programu mogą korzystać m.in.: Producenci, Dystrybutorzy, Jednostki zajmujące się handlem, Przewoźnicy, Operatorzy logistyczni.

Identyfikatory Zastosowań

Dzięki obsłudze samoopisującego się kodu  GS1-128 (UCC/EAN-128) możliwe jest zaprojektowanie i wydrukowanie Identyfikatorów Zastosowania oraz standardowych etykiet logistycznych. LABEL daje możliwość kodowania Globalnych Identyfikatorów GS1, m.in.:

 • GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej),
 • GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny),
 • SSCC (Seryjny Numer Jednostki Logistycznej),
 • GSRN (Globalny Numer Relacji Usługowej),
 • GRAI (Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych),
 • GIAI (Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych).

Identyfikatory Zastosowań mogą przyjmować wartości: Statyczną, Inkrementowaną, Wprowadzaną, lub obejmować Datę/Czas (wartość z wyprzedzeniem, aktualną lub z opóźnieniem). Opcja edycji oraz dodawania kolejnych IZ dla generowanego kodu. Możliwość zawarcia w kodach kreskowych także innych informacji o etykietowanych towarach , np. kraju pochodzenia,  datach, kwotach, wadze, wymiarach, itp. Moduł służący do generowania etykiet logistycznych posiada przydatną funkcję wyświetlania opisu dla wybranego Identyfikatora Zastosowań.

Zewnętrzne bazy danych

LABEL posiada możliwość:

 • Wykorzystania danych z innych systemów baz danych takich jak SQL Server, Oracle, IBM DB2, itp.
 • Możliwość bezpośredniej modyfikacji danych przechowywanych w zewnętrznej bazie.
 • Możliwość utworzenia z poziomu programu własnej wewnętrznej bazy danych w formacie Microsoft Jet (Access).

Współpraca z zewnętrznymi bazami danych

Program współpracuje z zewnętrznymi bazami danych, co umożliwia szybką i skuteczną selekcję danych. Bezpośrednio obsługiwane plikowe bazy danych w formatach:

 • Microsoft Access,
 • dBASE 5,
 • dBASE III,
 • dBASE IV,
 • Exchange,
 • HTML Documents,
 • Lotus 1-2-3,
 • Lotus 1-2-3/DOS,
 • Microsoft Excel,
 • Outlook,
 • Baradox,
 • Text Files,
 • Bazy danych ODBC.

Każdy projekt etykiety może zostać powiązany z zewnętrzną bazą danych. Opcja dostosowania zakresu danych, co oznacza że na etykietach mogą znaleźć się informacje z określonych rekordów wybranej tabeli pochodzącej z zewnętrznej bazy. Wbudowane opcje sortowania i filtrowania umożliwiające skuteczne wyselekcjonowanie z połączonej do programu bazy pożądanych informacji, które mają znaleźć się w treści etykiety.

Dodatkowe funkcje

Label posiada dodatkowe funkcje przydatne przy projekcie zarówno etykiety, jak i wydruku. Dostępne narzędzia pozwalają zaoszczędzić czas użytkownika, a także pozwalają na maksymalne zużycie dostępnych materiałów eksploatacyjnych.

Biblioteka symboli

LABEL został wyposażony w bibliotekę najpopularniejszych symboli specjalnych, używanych do oznaczania: artykułów odzieżowych, opakowań, wyrobów elektrycznych, znaków jakości/bezpieczeństwa/ekologicznych itp. Symbole zapisane w postaci czcionki TrueType mogą być wykorzystywane w innych programach pracujących w środowisku Windows.

Z programem instalowane są dodatkowe czcionki o kroju liter OCR-A i OCR-B zaprojektowane w sposób maksymalnie zwiększający ich czytelność. Wskazane czcionki są wymagane przez niektóre formaty kodów kreskowych, mogą być także (jak zwykłe czcionki TrueType) wykorzystywane w polach tekstowych na etykiecie, a także w innych programach pracujących w środowisku Windows.

Automatyczne rozmieszczenie

Funkcja automatycznego rozmieszczania zadanej liczby etykiet na stronie arkusza pozwala na wydrukowanie oczekiwanej, określonej liczby etykiet. Poprawne ustawienie parametrów umożliwia wybór kolumny oraz wiersza, od którego powinien rozpocząć się wydruk.

LABEL pozwala także na zaprojektowanie oraz wydruk etykiet dwustronnych.

Zarządzanie obiektami na etykiecie

Możliwość zarządzania obiektami umieszczonymi na etykiecie za pomocą funkcji:

 • Wyrównaj obiekty,
 • Centruj na etykiecie,
 • Wyrównaj rozmiar,
 • Obróć,
 • Odbij,
 • Przenieś,
 • Opcja grupowania/rozgrupowania

Inne

Opcja dostosowania interfejsu programu do indywidualnych preferencji oraz potrzeb użytkownika. Pomocnicze linie odniesienia i siatka ułatwiające proces projektowania etykiet.

Zarządzanie warstwami obiektów na etykiecie – widoczne/niewidoczne (drukowane/niedrukowane).