LABEL 2.10

KUP TERAZULOTKADEMO

Label to polski program do projektowania i wydruku etykiet oraz innych powtarzalnych druków zawierających kody kreskowe. Program umożliwia tworzenie nawet najbardziej rozbudowanych etykiet, które zawierają dużo informacji i wiele elementów. Zakres zastosowania programu jest bardzo szeroki. LABEL można stosować w sektorze produkcyjnym.

label
LABEL_Header

Zastosowanie programu

LABEL jest pracującym w środowisku Windows programem przeznaczonym do projektowania i wydruku etykiet. W szczególności dedykowany jest do etykiet zawierających kody kreskowe. Program umożliwia tworzenie nawet najbardziej rozbudowanych etykiet, które zawierają dużo informacji i wiele elementów.

Zakres zastosowania programu jest bardzo szeroki. LABEL stosować można zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym, a także w handlu. Doskonale sprawdza się tam, gdzie istnieje potrzeba realizacji wielu powtarzalnych druków np. zawierających informacje pobierane z bazy danych.

Przeznaczenie

Program może znaleźć zastosowanie na przykład przy wykonywaniu:

 • Etykiet produktów, różnego rodzaju metek wyrobów, odzieży, żywności itd.,
 • Etykiet środków trwałych, towarów w magazynach, palet, opakowań zbiorczych itp.,
 • Etykiet adresowych,
 • Blankietów opłat, potwierdzeń,
 • Wizytówek, identyfikatorów, przywieszek, zaproszeń itp.,
 • Tabliczek znamionowych,
 • Biletów wstępu, przepustek, legitymacji itd.

Narzędzia

Program posiada narzędzia, które pozwalają w prosty sposób przygotować, edytować i drukować różnego typu etykiety. Funkcja wydruków seryjnych, etykiet dwustronnych i definiowane ich rozmieszczenia na arkuszu.

Symbole i czcionki

Do programu dołączona jest biblioteka najpopularniejszych symboli specjalnych używanych do oznaczania artykułów odzieżowych, opakowań, wyrobów elektrycznych, znaków jakości, bezpieczeństwa, ekologicznych itp. Symbole te zapisane w postaci czcionki TrueType mogą być także wykorzystywane w innych programach pracujących w środowisku Windows.

Wraz z programem instalowane są dodatkowe czcionki o kroju liter OCR-A i OCR-B zaprojektowanych specjalnie tak, aby maksymalnie zwiększyć ich czytelność. Czcionki te wymagane przez niektóre formaty kodów kreskowych, mogą być także (jak zwykłe czcionki TrueType) wykorzystywane w polach tekstowych na etykiecie, a także w innych programach pracujących w środowisku Windows.

Wydruki seryjne

LABEL umożliwia wydruk etykiet seryjnych ze zmiennymi danymi. Dla przykładu wydrukowanie 1000 etykiet z różnymi nazwami produktów, różną ceną oraz kodem kreskowym zabiera tylko kilka minut. Aby wydrukować serię etykiet należy jedynie zdefiniować wartość parametru. Jego wartość mogą stanowić: numeracja, dane wpisywane ręcznie, data, dane z pliku tekstowego lub dane z zewnętrznych źródeł danych.

Automatyczne rozmieszczenie

Funkcja automatycznego rozmieszczania zadanej liczby etykiet na stronie wydruku pozwala na wydrukowanie wymaganej i określonej liczby etykiet. Dodatkowym atutem jest to, że poprzez odpowiednie ustawienie parametrów (wskazanie numeru kolumny oraz wiersza, od którego ma zaczynać się wydruk) możemy wykorzystać częściowo zużyty wcześniej arkusz.

Dwustronne etykiety

LABEL jest jedynym dostępnym na rynku programem pozwalającym na zaprojektowanie i wydruk etykiet dwustronnych.

Etykiety

Na tworzonych w programie etykietach można umieszczać różnego typu tekst, numery seryjne, daty i czas oraz kody kreskowe.

Tekst

Wbudowane do programu narzędzia pozwalają na to, aby dane tekstowe mogły być dowolnie formatowane – rodzaj i rozmiar, położenie, wydruk warunkowy itp. Tekst może być obracany w dowolnym kierunku w sposób płynny.

Program może zamieszczać na projektowanych etykietach np. numery seryjne generowane według zadanego wzorca. Do tekstu można dodawać stałe elementy na początku i końcu tekstu – prefiksy i sufiksy.
Zamieszczana na etykietach data może być datą aktualną lub z zadanym przesunięciem – umożliwia to umieszczenie na etykiecie bieżącej daty produkcji lub też np. daty ważności/przydatności etykietowanych produktów. Format daty może być zdefiniowany przez użytkownika lub wybrany z dostępnej w programie bazy.

Obiekty graficzne

Oprawę graficzną etykiety możemy zrealizować w dwojaki sposób:

Obiekty graficzne możemy wykonać używając wbudowanych w program prostych narzędzi do rysowania. Korzystając z tych narzędzi na projekcie etykiety możemy umieścić:

 • Linie proste,
 • Prostokąty,
 • Zaokrąglone prostokąty,
 • Elipsy,
 • Wielokąty,
 • Linie łamane,
 • Krzywe Bezier’a
 • Metapliki Windows
 • Symbole TTF (posiada zestaw najpopularniejszych symboli wykorzystywanych do oznaczania np. produktów odzieżowych, elektrycznych, opakowań, znaków jakości itp.)

Bardziej skomplikowana grafikę możemy zamieścić na etykiecie poprzez wstawienie obiektów zaimportowanych z innych programów graficznych np. CorelDRAW. Można to zrobić dzięki obsługiwanej przez program technice OLE. Pozwola to np. na zamieszczenie na etykietach logo firmy, zdjęcia etykietowanego produktu itp.

Numery seryjne

Wartość może być inkrementowana, tj. zmieniana w zadany sposób. Możliwość dodawania stałych elementów składowych na początku i końcu – sufiksy i prefiksy. Funkcja kontynuacji numeracji na kolejnych wydrukach.

Data i czas

Aktualna lub z zadanym przesunięciem – umożliwia umieszczenie bieżącej daty produkcji lub też np. daty ważności / przydatności etykietowanych produktów; (istnieje możliwość zdefiniowania własnego formatu daty bądź skorzystania z jednego spośród formatów proponowanych przez program).

Kody kreskowe

Program obsługuje między innymi kody:

 • EAN-13 / AddOn 2 / AddOn 5 ,
 • ISBN ,
 • ISSN ,
 • ITF (przeplatany 2z5),
 • ITF-14 (SCC-14),
 • Kod 128 (Code128),
 • Kod 39 (Code39) ,
 • UCC/EAN-128 ,
 • UPC-A / AddOn 2 / AddOn 5,
 • UPC-E / AddOn 2 / AddOn 5.

Ponadto:

 • Symboliki kodów zgodne z odpowiednimi normami
 • Weryfikacja, wyliczanie, dodawanie cyfry kontrolnej
 • Wektorowa reprezentacja kodów, skalowalność
 • Zapewnienie poprawności wydruku na drukarkach o niskiej rozdzielczości
 • Wartości kodów stałe, inkrementowane, pobierane z bazy danych itd

Dodatkowe funkcje

LABEL współpracuje z wieloma typami drukarek zainstolowanymi w środowisku Windows. Dostępne w nim kody kreskowe są zgodne z obecnie obowiązującymi normami. Program jest wyposażony w bazę danych, ale współpracuje również z bazami zewnętrznymi.

Zgodność z normami

Wszystkie kody kreskowe zaprojektowane zostały zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi symboli kodów.

Kody kreskowe rysowane są w postaci wektorowej. Zastosowanie takiego rozwiązania daje pełną gwarancję pełnej skalowalności oraz poprawnego odczytu kodu kreskowego. Program ma zaimplementowane algorytmy pozwalające na wyliczanie, dodawanie lub też weryfikowanie cyfr kontrolnych w obsługiwanych kodach kreskowych.

Dzięki zaimplementowaniu w programie odpowiedniej procedury sprawdzającej rozdzielczość drukarki na której realizowany będzie wydruk program automatycznie dobiera odpowiednia skalę kodu gwarantującą zachowanie czytelności kodu.

Kompatybilność wydruku

Program umożliwia drukowanie etykiet o dowolnym rozmiarze przy wykorzystaniu drukarek laserowych, atramentowych, igłowych.

LABEL może również sterować pracą drukarek termicznych lub termotransferowych (posiadających sterowniki pod Windows). Może np. zastąpić firmowe oprogramowanie (dodawane do drukarek przez ich producentów) często bardzo ograniczone funkcjonalnie lub istniejące jedyne w wersji obcojęzycznej.

Zewnętrzne bazy danych

Dzięki wbudowanemu mechanizmowi Microsoft DAO z obsługą systemu ODBC każdy projekt etykiety może być powiązany zewnętrzną bazą danych w praktycznie dowolnym formacie. Na projektowanych przez użytkownika etykietach mogą znaleźć się dane z kolejnych rekordów wybranej tabeli pochodzącej ze zdefiniowanej bazy danych. Wbudowane opcje sortowania i filtrowania danych pozwalają na skuteczne wyselekcjonowanie z połączonej do programu bazy danych pożądanych informacji, które użytkownik chce zamieścić na etykiecie.

Wbudowana baza danych

W celu ułatwienia użytkownikowi określenia rozmiarów etykiety program wzbogacono  w bazę danych zawierającą rozmiary i parametry dostępnych na rynku arkuszy oraz taśm z etykietami. Baza ta zawiera ok. 650 znajdujących się w handlu etykiet. Wśród dostępnych wzorów arkuszy znajdują się etykiety firm:

 • Apli,
 • Avery,
 • Boeder,
 • Comtec,
 • Contilabel,
 • Dennison,
 • Eltron,
 • Herma,
 • Paxar,
 • Zebra,
 • Zweckfom.

Użytkownik może definiować własne wzory arkuszy np. poprzez skopiowanie i wprowadzenie modyfikacji parametrów istniejących arkuszy.