eSURV

ULOTKADEMO

Innowacyjny i niezwodny podczas pracy w każdych warunkach system rejestracji 3D geometrii otoczenia, położenia i konfiguracji śladów oraz obiektów na miejscu zdarzenia drogowego, kryminalnego lub pożarowego oraz wszelkich innych zdarzeń objętych potrzebą udokumentowania relacji przestrzennych. System eSURV dedykowany w szczególności służbom policyjnym oraz innym ekspertom.

????????????????????????????????????
eSURV (2)

Zasada działania

System zapewnia pełną cyfryzację procesu sporządzania dokumentacji miejsca zdarzenia. Pozwala na precyzyjny, cyfrowy pomiar 3D, sporządzanie szkiców i planów sytuacyjnych oraz wizualizacji i rekonstrukcji 3D miejsc zdarzeń. Opiera się na geodezyjnych technikach pomiarowych, których ideą jest dokładny i rzetelny pomiar otoczenia, zapewniając jednocześnie pełną kontrolę nad realizowanym pomiarem na każdym etapie prowadzonych zadań dokumentacyjnych w terenie. Najważniejszym elementem systemu jest specjalistyczne oprogramowanie zaprojektowane i dedykowane dla potrzeb oględzin i sporządzania dokumentacji miejsc zdarzeń. Aplikacja eSURV sterująca pomiarami odpowiedzialna jest za gromadzenie, przetwarzanie danych i automatyzację procesów oraz jest w pełni kompatybilna z wymaganiami procedur i metodyki pracy na miejscu zdarzenia.

System skutecznie sprawdzi się przede wszystkim w rejestracji danych na miejscu zdarzenia ale z powodzeniem może być zastosowany również do innych celów. Możemy go wykorzystać do:

 • dokumentowania kolizji i wypadków w ruchu drogowym (również dokumentacja eksperymentów procesowych)
 • dokumentowania zdarzenia kryminalnych i terrorystyczne (szczególnie w terenie) ale też zdarzeń wewnątrz budynków
 • dokumentowania miejsc pożarów (pogorzeliska, spalone obiekty)
 • dokumentowania katastrofy lotniczych, kolejowych, budowlanych, miejsca po powodzi lub nawałnicy (bilans strat)

 • przekształcania zdjęć cyfrowych do rzutu ortogonalnego na bazie pomiarów fotopunktów
 • skalowania obiektów 3D pozyskanych w procesie przetwarzania zdjęć cyfrowych poprzez rejestrację charakterystycznych długości na obiekcie

Zastosowanie

System skutecznie sprawdzi się przede wszystkim w rejestracji danych na miejscu zdarzenia ale z powodzeniem może być zastosowany również do innych celów.

Dokumentacja miejsc pożarów (pogorzeliska, spalone obiekty)

Pusta sekcja. Edytuj stronę, aby dodać zawartość.

Dokumentacja zdarzeń kryminalnych i terrorystycznych

(szczególnie w terenie) ale też zdarzeń wewnątrz budynków

Dokumentacja katastrof

lotniczych, kolejowych, budowlanych, miejsca po powodzi lub nawałnicy (bilans strat)

Przekształcania zdjęć cyfrowych

do rzutu ortogonalnego na bazie pomiarów fotopunktów

Skalowania obiektów 3D

pozyskanych w procesie przetwarzania zdjęć cyfrowych poprzez rejestrację charakterystycznych długości na obiekcie

Aplikacja eSURV

Najważniejszym elementem systemu pomiarowego odpowiedzialnym za sterowanie pracą elektronicznej stacji pomiarowej oraz przetwarzanie i zapis danych pomiarowych jest aplikacja eSURV. Najważniejsze funkcje tej instalowanej na platformie urządzenia pomiarowego aplikacji zostały zestawione obok.

Automatyczne tworzenie szkicu

Każdy zarejestrowany punkt przypisany jest do obiektu w rezultacie tworząc szkic w skali w czasie rzeczywistym. Pozwala to na kontrolę pomiaru bez konieczności kopiowania danych na dysk komputera. Operator stacji pomiarowej weryfikuje stan oraz kompletność danych w terenie podczas prac dokumentacyjnych.

Wbudowany słownik podstawowych nazw śladów/obiektów

Nazwy związane z oględzinami miejsca zdarzenia i zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i mianownictwem. Słownik pozwala na sprawne przechowywanie oraz zarządzanie danymi zarejestrowanymi na miejscu zdarzenia i wpływa na efektywność i szybkość prowadzonych oględzin.

Łączenie mierzonych punktów w obiekty

Możliwość definiowania nazwy (wybór ze słownika lub wprowadzenie przez operatora) oraz rodzaju reprezentacji graficznej w postaci punktu, linii lub obszaru w wybranym kolorze.

Możliwość wskazania SPO w dowolnym miejscu.

Transformacja zarejestrowanych współrzędnych do lokalnego układu odniesienia względem SPO/SLO zgodnie z obowiązującą praktyką. Podczas transformacji układu wszystkie zarejestrowane współrzędne punktów przeliczane są automatycznie do nowego układu, a rejestrowane punkty posiadają współrzędne, jako odległości: od SLO1, od SLO2, wysokość od SPO.

Pozyskanie danych do protokołu

Specjalna funkcja LINIJKI pozwalająca uzyskać dowolnie wskazany wymiar w wybranym układzie odniesienia. Pozwala wprowadzić dane do protokołu oględzin podczas pracy na miejscu zdarzenia.

Możliwość tworzenia szkiców w rzucie pionowym

Rzutowanie prostokątne zgodne z normą EN ISO 5456-2.

Pomiar wysokości obiektu bezpośrednio z urządzenia.

Użytkownik jest w stanie określić wysokość każdego obiektu w terenie lub pomieszczeniu przy wykonaniu dwóch pomiarów. Pozwala to sprawnie dokumentować np. wysokość wiaduktów, słupków, drzew itd.

Kilka formatów eksportu danych,

Umożliwiają pracę na wielu programach, w szczególności dedykowanych do obróbki danych programach PLAN, V-SIM, PHOTOTECT lub programach CAD (format DXF).

Instrument pomiarowy

Podstawowy element systemu to elektroniczna stacja pomiarowa (tachimetr) wyposażona w system Windows CE umożliwiający pracę aplikacji sterującej pomiarem eSURV. Wykorzystuje połączone działania dwóch precyzyjnych kątomierzy (w płaszczyźnie poziomej i pionowej) oraz dalmierza laserowego. Zapewnia:

 • Wyznaczanie dla dowolnego punktu w przestrzeni współrzędnych kartezjańskich X, Y, Z
 • Dostosowany do pracy w każdych warunkach atmosferycznych (zakres temperatur od ‑20 do +50°C).
 • Dotykowy wyświetlacz LCD , podświetlany ekran, laserowy wskaźnik celu ułatwiają pracę w każdych warunkach (noc, praca w rękawiczkach itd.)
 • Trzy niezależne systemy celownicze: laserowy wskaźnik celu, kolimator matowy do zgrubnego celowania oraz luneta optyczna z krzyżem celowniczym z 30-krotnym powiększeniem do precyzyjnego celowania.
 • Specjalna, uszczelniona walizka chroniąca przed wstrząsami oraz uderzeniami mechanicznymi w czasie transportu.
 • Instrument pomiarowy wraz z elementami uzupełniającymi (statyw, tyczka z lustrem itp.) mieszczą się w bagażniku typowego samochodu i mogą być przenoszone przez jedną osobę.

KOLIDA

 • Podświetlany, kolorowy, wyświetlacz dotykowy LCD 3,2”
 • Zasięg pomiaru do 350 m (pomiar bezpośredni) lub do 5 km dla punktu sygnalizowanego za pomocą lustra,
 • Klawiatura fizyczna złożona z 28 podświetlanych przycisków,
 • Zasilanie za pomocą jednej baterii,
 • Waga ok. 6 kg,
 • Stopień ochrony przed wodą i kurzem IP55,

SOUTH

 • Podświetlany, kolorowy, wyświetlacz dotykowy LCD 3,5”
 • Zasięg pomiaru do 1000 m (pomiar bezpośredni) lub do 5 km dla punktu sygnalizowanego za pomocą lustra,
 • Klawiatura fizyczna złożona z 28 podświetlanych przycisków,
 • Zasilanie za pomocą jednej baterii,
 • Waga ok. 6 kg,
 • Stopień ochrony przed wodą i kurzem IP66,

TRIMBLE

 • Podświetlany wyświetlacz 640×480 pikseli,
 • Zasięg pomiaru do 800 m (pomiar bezpośredni) lub do 5 km dla punktu sygnalizowanego za pomocą lustra,
 • Autofocus do precyzyjnego i szybkiego ustawiania ostrości,
 • Elektroniczna klawiatura,
 • Zasilanie za pomocą dwóch baterii litowo-jonowych,
 • Waga ok. 4.4 kg,
 • Stopień ochrony przed wodą i kurzem IP66, zgodność z normą IEC60825-1 am 2007, IEC60825-1 am 2014, FDA notice 50

LEICA

Leica_tachimetr
 • duży dotykowy, kolorowy wyświetlacz wielkości 5”, 800×480 pikseli WVGA,
 • bezzaciskowe śruby ruchu leniwego,
 • dodatkowy klawisz wyzwalania pomiaru,
 • wymienna bateria litowo-jonowa – dwa rodzaje. Opcjonalny czas pracy, w zależności od typu: do 18 h lub do 9 h, (dotychczasowy 8-10 h),
 • dwa rodzaje klawiatury do wyboru: 25 przycisków lub 37 przycisków z klawiszami funkcyjnymi, łatwiejsza obsługa instrumentu i wszystkich dostępnych w aplikacji opcji (dotychczasowy- 28 przycisków),
 • opcja zwiększonego nawet do 1000 m zasięgu pomiaru bezpośredniego lub do 10 km dla punktu sygnalizowanego za pomocą lustra,
 • gwarancja najwyższych standardów jakości: IEC60529, IP66, norma wojskowa 810G, metoda 506,5,
 • specjalna komora zabezpieczająca na pamięć zewnętrzną, obsługiwane typy: karta SD oraz pendrive.

Przetwarzanie danych

Dane zarejestrowane podczas pomiaru przez system eSURV przygotowane są do importu i dalszego przetwarzania w jednym ze specjalistycznych programów CYBID. Import w zależności od oczekiwanego produktu końcowego może zostać wykonany do programów PLAN, V-SIM, CrimeSIM lub CrimePLAN.

IMPORT DANYCH

Zbiory danych (szkic roboczy) w postaci współrzędnych punktów są w intuicyjny sposób importowane do programów CYBID gdzie mogą zostać uzupełnione o graficzne elementy np. infrastruktury drogowej, oznakowania, sylwetki pojazdów itd.

PROJEKTOWANIE SZKICU

Pozycja i geometria nanoszonych na szkic elementów otoczenia, śladów i obiektów wyznaczana jest przez zaimportowane dane pomiarowe. Wyeliminowany zostaje zupełnie proces ręcznego wprowadzania danych pomiarowych i ryzyko popełnienia powszechnych na tym etapie opracowywania dokumentacji błędów ujawnianych w dokumentacji powypadkowej.

EFEKT

W efekcie uzyskujemy odwzorowanie miejsca zdarzenia z możliwością jego przedstawienia w trybie 2D lub wizualizacji 3D zarówno wiernie i precyzyjnie odtwarzającego wszystkie relacje przestrzenne (geometrię) jak i rzeczywisty jego wygląd.