SKANOWANIE 3D

Pozyskiwanie dużej liczby danych w krótkim czasie.

Skanowanie 3D – kilka słów o technice

Skanowanie 3D to technika polegająca na szybkim i precyzyjnym pozyskiwaniu potężnych zbiorów danych obejmujących zarówno pojedyncze obiekty jak i rozległe obszary wraz z zachowaniem ich rzeczywistych cech oraz barw. Zbiór ten to wielomilionowe punkty opisane współrzędnymi X, Y, Z, które po przetworzeniu w specjalistycznym oprogramowaniu przyjmują postać tzw. chmury punktów. Jest to forma prezentacji modelu 3D skanowanych obiektów, która poza współrzędnymi w lokalnym lub globalnym układzie odniesienia przechowuje informacje m. in. o ich kolorze (zapis RGB) czy intensywności odbicia wiązki lasera od obiektu (cecha indywidualna skanowanej powierzchni). Wysoka rozdzielczość skanowania laserowego zapewnia precyzyjne odtworzenie geometrii, kształtu oraz cech wyróżniających mierzony element. Jest to również niezastąpiona metoda podczas realizacji zadań mających na celu wyodrębnienie fragmentów lub ekstrakcje danych dla danej powierzchni.

Chmura punktów opisuje ubytki, deformację bądź dysproporcję skanowanego obiektu jako wynik zmian na przestrzeni czasu pod wpływem działań czynników zewnętrznych lub trwałości i cech danego materiału. Badania można przeprowadzić względem wzorcowego modelu, w zestawieniu którego możliwe jest wydobycie kluczowych informacji. Wielomilionowy zbiór punktów często przekształcany jest do postaci siatki wektorowej (mesh), która stosowana jest w inżynierii odwrotnej czy przeprojektowywaniu rzeczywistego obiektu integrując go z danymi projektowymi. Na siatkę trójkątów (TIN) można nałożyć wysokorozdzielcze zdjęcia cyfrowe, które nadają modelowi rzeczywistych barw, tym samym zwiększając jego atrakcyjność w odbiorze podczas wykonywania animacji bądź wizualizacji. Takie rozwiązanie jest pożądane przez studia graficzne, projektowe czy zajmujące się szeroko rozumianą rozrywką wirtualną (gry komputerowe, symulatory, wizualizacje budowlane).

Skanowanie 3D – zastosowania

Skaning laserowy 3D jest dedykowany dla szerokiego grona odbiorców. Precyzyjną dokumentację stosuje się podczas inwentaryzacji obiektów budowlanych, wspomagania prac architektonicznych i projektów konstrukcji inżynieryjnych. Na bazie chmur punktów tworzone są rzuty i przekroje przez budynki, konstrukcje lub obiekty, w efekcie czego tworzone są projekty w środowisku CAD. Coraz częściej skanowanie 3D jest kluczowym elementem badań archeologicznych dokumentując nowo odkryte miejsca lub przedmioty celem zabezpieczenia pierwotnego charakteru znaleziska przed przeprowadzeniem prac oględzinowych. Produkty skanowania 3D mają również zastosowanie w pracach kubaturowych oraz budowlanych podczas zestawiania obiektów inżynieryjnych z rysunkami projektowymi jako podkład pod analizę integralności lub zestawienia bilansów planowanych prac ziemnych.

Nasze wyposażenie

Na pokładzie posiadamy dwa skanery laserowe 3D producenta FARO Focus (X130HDR, S150) oraz skaner optyczny (mobilny – DPI 8X-SR) jako uzupełnienie danych w miejscach niedostępnych dla rozwiązań stacjonarnych. W niektórych przypadkach prace dokumentacyjne 3D wspomagane są fotogrametrią bliskiego zasięgu realizowaną przez niskopułapowe statki powietrzne (drony) oraz profesjonalne zestawy fotograficzne (integracja danych).

Jesteśmy w stanie współpracować przy większych realizacjach jak i obsługiwać projekty w całości. Produkty naszej pracy przystosowujemy do indywidualnych wymagań klienta.

Surowa chmura punktów

Wielomilionowy zbiór punktów, który stanowi cyfrową reprezentację dokumentowanego obiektu/terenu. Stan „surowy” oznacza, że produkt nie został poddany żadnym późniejszym przetworzeniom i zostaje dostarczony w wewnętrznym formacie urządzenia (FARO – *.fls).

Spacer po chmurze - True View

Pojedyncze skany w widoku panoramicznym. Produkt idealnie nadaje się zarówno do celów poglądowych jak i projektowych. Istnieje możliwość wykonywania prostych pomiarów odległości i pola powierzchni. Panorama oparta jest na w pełni metrycznej chmurze punktów, dzięki czemu posiada większy zakres zastosowań. Dodatkowo można wykorzytać też narzędzie dodawania adnotacji i odczytywania współrzędnych 3D.

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta możemy dostosować określony układ współrzędnych (globalny, państwowy bądź lokalny). Panorama dostarczana jest wraz z oprogramowaniem do obsługi danych oraz instrukcją obsługi.

Przetworzona chmura punktów

Wielomilionowy zbiór punktów, który stanowi cyfrową reprezentację dokumentowanego obiektu/terenu. Wstępne opracowanie chmury punktów obejmuje połączenie skanów, automatyczną filtrację danych, manualne czyszczenie szumów i artefaktów, nadawanie georeferencji wynikowej chmurze punktów. Tak przygotowany produkt może trafić bezpośrednio do klienta, bądź stanowić materiał do dalszego opracowania.

Chmura punktów w barwach RGB

Wielomilionowy zbiór punktów, który stanowi cyfrową reprezentację dokumentowanego obiektu/terenu w stanie surowym. Dodatkowo każdy punkt jest uzupełniony o informację o kolorze w barwach RGB.

Opracowania CAD

Wstępnie przetworzona chmura punktów jest materiałem, który możemy wykorzystać do przygotowania wszelkich rzutów i planów obiektów bądź terenu. Finalną wersję (format danych, produkt końcowy) dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań klienta.

Obliczanie kubatury

Wykonujemy obliczenia kubaturowe mas ziemnych, sypkich, odpadów komunalnych oraz wszelkie realizacje gdzie niezbędne jest podanie objętości oraz określenie pola powierzchni wskazanego obiektu.

Wspomaganie inwentaryzacji architektonicznych

Przygotowujemy rzuty pięter, przekroje budynków oraz plany elewacji z możliwością podkładu ortoplanów dla wymagających budynków z ogromną ilością detali.