Eksperyment procesowy. Analiza widoczności.

Celem eksperymentu procesowego nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu było wykonanie pomiarów, które zostały wykorzystane do wyznaczenia profilu podłużnego drogi i przygotowanie, w oparciu o opracowany model 3D, analizy widoczności w miejscu, w którym doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocyklisty.

System eSURV

System eSURV z tachimetrem KTS-472RC

W terenie: Pomiar tachimetryczny został przeprowadzony z dwóch stanowisk. Punkty topografii terenu (pasa drogowego) zostały zarejestrowane poprzez pomiar i przypisanie ich do odpowiednich obiektów z dostępnej w aplikacji bazy. Dodatkowo wykonano pomiar profilu podłużnego i poprzecznego w kilku przekrojach pasa drogowego oraz zakresu widoczności z pozycji kierowcy samochodu osobowego.

Opracowanie: Pozyskane dane zostały opracowane w programie V-SIM.

Wyniki: Szkic sytuacyjny, opracowany w oparciu o pomiar numeryczny model terenu, wykaz współrzędnych 3D.

Galeria

Pusta sekcja. Edytuj stronę, aby dodać zawartość.

Eksperyment procesowy. Analiza możliwości wykonania manewru.

Podczas eksperymentu prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Opatowie przeprowadzono pomiary mające na celu rejestrację toru oraz dynamicznych parametrów ruchu autobusu wykonującego manewr skrętu w drogę podporządkowaną. Zarejestrowane wielkości wykorzystane zostały jako dane wejściowe do symulacji ruchu. Celem eksperymentu było zbadanie możliwości wykonania wspomnianego manewru bez konieczności zajmowania pasa ruchu przeznaczonego do jazdy w kierunku przeciwnym.

System eSURV

System eSURV z tachimetrem KTS-472RC

W terenie: Pomiar tachimetryczny został przeprowadzony z dwóch stanowisk. Punkty topografii terenu(pasa drogowego) oraz charakterystyczne pozycje pojazdów zostały zarejestrowane poprzez pomiar takich elementów jak punkty, linie, poligony, które przypisano do odpowiednich obiektów z dostępnej w aplikacji bazy. Dodatkowo wykonano pomiar zakresu widoczności z pozycji kierowcy samochodu osobowego.

Opracowanie: Pozyskane dane zostały opracowane w programie V-SIM.

Wyniki: Szkic sytuacyjny, opracowany w oparciu o pomiar numeryczny model terenu, wykaz współrzędnych 3D.

System mapowania 3D eSURV CYBID

System pomiarowy VBOX 3i (Racelogic)

System pomiarowy VBOX 3i (Racelogic)

W terenie: Na miejscu wykonano trzy przejazdy odtwarzające dojazd autobusu do skrzyżowania i wykonanie skrętu w prawo(zjazd z drogi głównej w podporządkowaną). Rejestrowano tor ruchu autobusu oraz podstawowe parametry ruchu: prędkości liniowe i kątowe, przyspieszenia liniowe.

Opracowanie: Pozyskane dane opracowano w specjalistycznym oprogramowaniu VBOX Tools wyznaczając tor ruchu w geodezyjnym (WGS 84) i lokalnym układzie odniesienia (słupek prowadzący U-1a, oś jezdni) oraz przebiegi czasowe podstawowych parametrów ruchu.

Wyniki: Tor ruchu(ścieżka) w formacie KML (wizualizacja trójwymiarowych danych przestrzennych), przebiegi czasowe charakterystycznych parametrów ruchu, symulacja przejazdu w środowisku wirtualnym (V-SIM).

Galeria

Pusta sekcja. Edytuj stronę, aby dodać zawartość.

Dokumentacja miejsca zdarzenia lotniczego i drogowego

Opracowanie i wdrożenie systemu, który pozwoli na efektywne wykorzystanie na miejscu zdarzenia nowoczesnych technologii w celu ustalenia geolokalizacji śladów. Dokumentacja symulowanego miejsca zdarzenia z udziałem: obiektu AN-2, obiektu dromader, dwóch autobusów na terenie Poligonu Szkoły Policji w Pile we współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Wykorzystano System eSURV, stacjonarny skaner laserowy, skaner ręczny oraz bezzałogowy statek powietrzny.

System eSURV

System eSURV z tachimetrem NTS-372 R10

W terenie: Pomiar systemem eSURV wykonano dla dwóch symulowanych miejsc zdarzenia – katastrofy samolotu AN-2 oraz zderzenia z udziałem autokarów na skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną.

Opracowanie: Pozyskane dane zostały opracowane w programie PLAN oraz V-SIM wersja 4.0

Wyniki: Szkic sytuacyjny, wykaz współrzędnych 3D

System mapowania 3D eSURV

Naziemny skaner laserowy

Naziemny skaner laserowy FARO FOCUS 3D X130 HDR

W terenie: Wykonano pomiary wszystkich symulowanych miejsc zdarzenia tj. AN-2, dromader, autobusy

Opracowanie: Przy opracowaniu skanów wykorzystano program Faro SCENE 7.0. oraz CloudCompare, a do wykonania modelu wektorowego użyto programu MeshLab.

Wyniki: Kolorowa chmura punktów, Panoramy 360°, Wirtualny spacer po miejscu zdarzenia, Model mesh 3D samolotu AN-2

Rzut 2D stanowisk skanera laserowego oraz obrazu terenu zarejestrowanego przez urządzenie. Stanowiska te oznaczają również miejsca widokowe dla spaceru wirtualnego po symulowanym miejscu zdarzenia. Klikając na ikonkę obserwator zostaje bezpośrednio przeniesiony do wybranego położenia instrumentu w terenie z możliwością obserwowania sytuacji w trybie 360 stopni (panorama metryczna).

Model wektorowy samolotu AN2 wykonany na bazie danych pozyskanych stacjonarnym skanerem laserowym 3D usytuowany na modelu wektorowym terenu otrzymanym na podstawie gęstej chmury punktów. Zbiór punktów powstał w drodze przetwarzania fotogrametrycznego zdjęć cyfrowych zarejestrowanych przez bezzałogowy statek powietrzny.

Skaner ręczny

Skaner ręczny światła strukturalnego DPI-8 SR

W terenie: Wykonano pomiar wnętrza samolotu AN-2 i wnętrza jednego z autobusów oraz z zewnątrz zadokumentowano obiekt Dromader.

Opracowanie: Dane opracowano w programie Phi.3D i Dot3D.

Wyniki: Kolorowa chmura punktów.

Bezzałogowy statek powietrzny

Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) Phantom 3 Professional i Phantom 4 Professional

W terenie: Nalot nad całym terenem badań przygotowano w aplikacji Pix4D, w czasie lotu wykorzystano aplikację DJI GO. Wykonano dwa naloty na wysokości 30 i 60 m .

Opracowanie: Przetwarzanie danych wykonano w programie Agisoft Photoscan, Photorect.

Wyniki: Kolorowa chmura punktów, Materiał video, Ortofotomapa, model terenu.

Aparat cyfrowy

Aparat cyfrowy CANON EOS 5D z obiektywem CANON EF 24-105 mm i głowicą panoramiczną

W terenie: Wykonano zdjęcia ogólnoorientacyjne, sytuacyjne i fragmentaryczne wybranych elementów.

Opracowanie: Dane opracowano w programie Agisoft Photoscan, PHOTORECT, panoramy powstały w programie PT-GUI.

Wyniki: Panorama sferyczna 360°, Wirtualny spacer, Metryczne zdjęcia wybranych elementów.

Dokumentowanie uszkodzeń autobusu. Skaning 3D

Pomiar i wykonanie dokumentacji powypadkowego autobusu komunikacji miejskiej w Krakowie przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Zadanie zostało zrealizowane na terenie zajezdni MPK Płaszów w Krakowie. Wykorzystano System eSURV, stacjonarny skaner laserowy oraz skaner ręczny.

System eSURV

System eSURV z tachmietrem NTS-372 R10

W terenie: Wykonano pomiar tachimetryczny fotopunktów w lokalnym układzie zdefiniowanym przez środek geometryczny tachimetru (miejsce przecięca osi celowej z osią instrumentu).

Opracowanie: Pozyskane współrzędne zostały wykorzystane do integracji wszystkich zgromadzonych danych.

Wyniki: Wykaz współrzędnych 3D

Naziemny skaner laserowy

Naziemny skaner laserowy FARO FOCUS 3D X130 HDR

W terenie: Na miejscu wykonano 10 skanów obejmujących pojazd od zewnątrz i pięć wewnątrz.

Opracowanie: Opracowanie danych wykonano w programie FARO SCENE 7 oraz CloudCompare.

Wyniki: Kolorowa chmura punktów, oteksturowany model mesh 3D.

Skaner ręczny

Skaner ręczny światła strukturalnego DPI-8 SR

W terenie: Wykonanie pomiarów wybranych elementów tj. miejsca kierowcy, uszkodzenia pojazdu.

Opracowanie: Dane zostały przetworzone w oprogramowaniu CloudCompare.

Wyniki: Kolorowa chmura punktów.

Dokumentowanie zdarzenia z udziałem rowerzysty

Zgromadzenie precyzyjnych i jak najpełniejszych danych o symulowanym miejscu zdarzenia drogowego przy pomocy nowoczesnych technik obrazowania 2D/3D. Zadanie zostało wykonane na terenie Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II we współpracy z pracownikami Politechniki Krakowskiej. Do pomiarów wykorzystano naziemny skaner laserowy, skaner ręczny, bezzałogowy statek powietrzny, aparat cyfrowy oraz system eSURV.

System eSURV

System eSURV z tachimetrem South NTS-372 R10

W terenie: Pomiar tachimetryczny został przeprowadzony z dwóch stanowisk. Ślady zostały zarejestrowane poprzez pomiar takich elementów jak punkty, linie, poligony, które zostały przypisane do odpowiednich obiektów z dostępnej w aplikacji bazy.

Opracowanie: Pozyskane dane zostały opracowane w programie PLAN oraz V-SIM wersja 4.0

Wyniki: Szkic sytuacyjny, wykaz współrzędnych 3D.

Naziemny skaner laserowy

Naziemny skaner laserowy FARO FOCUS 3D X130 HDR

W terenie: Na miejscu wykonano pięć pomiarów z pięciu różnych stanowisk skanera. W czasie pomiaru wykorzystano funkcję HDR 3x.

Opracowanie: Pozyskane dane opracowano w programach FARO SCENE, CloudCompare

Wyniki: Kolorowa chmura punktów, ortogonalny rzut poziomy jako baza szkicu wektorowego.

Skaner ręczny

Skaner ręczny światła strukturalnego DPI-8 SR

W terenie: Wykonany został pomiar wybranych elementów. a w tym rower, kask, rowerzysta, plama substancji koloru brunatnego.

Opracowanie: Dane zostały przetworzone w oprogramowaniu CloudCompare.

Wyniki: Kolorowa chmura punktów.

Bezzałogowy statek powietrzny

Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) Phantom 3 Professional

W terenie: Wykonany został nalot na wysokości 40 m oraz zawis platformy na wysokości 20 m w celu pozyskania pojedynczego zdjęcia.

Opracowanie: Do przetworzenia serii zdjęć zastosowano oprogramowanie Agisoft Photoscan Professional  1.3.

Wyniki: Ortofotomapa o rodzielczości terenowej ok. 2 cm.

Aparat cyfrowy

Aparat cyfrowy CANON EOS 5D z obiektywem CANON EF 24-105 mm

W terenie: Wykonano serię zdjęć obejmujących ślady hamowania roweru, powypadkowego usytuowania roweru wraz z rowerzystą, fragmenty potłuczonej szyby hartowanej oraz pojazdu.

Opracowanie: Do przetworzenia serii zdjęć zastosowano oprogramowanie Agisoft Photoscan Professional  1.3, pojedyncze zdjęcia zostały opracowane w programie PHOTORECT 1.1

Wyniki: Ortofotoplany w postaci metrycznych zdjęć śladu hamowania roweru i powypadkowego usytuowania roweru i rowerzysty; model 3D potłuczonej szyby hartowanej, obszaru obejmującego potrąconego rowerzystę oraz rower, i model 3D pojazdu

Integracja danych

Wszystkie dane otrzymane z różnych technik pomiarowych dzięki wykonaniu transformacji wyników do jednego układu odniesienia zostały zintegrowane w oprogramowaniu V-SIM 4.0

Pomiar i dokumentacja próby zderzeniowej PIMOT

Pomiar i dokumentacja dwóch pojazdów (Toyota Yaris i Ford Focus) przed i po próbie zderzeniowej w czasie IV Sympozjum „Wypadki drogowe w praktyce biegłych”. Zadanie zostało wykonane na poligonie badawczym Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. Do pomiaru wykorzystano system eSURV, naziemny skaner laserowy, aparat cyfrowy, bezzałogowy statek powietrzny oraz kamerę cyfrową.

System eSURV

System eSURV z tachimetrem South NTS-472RL

W terenie: Pomiar systemem eSURV przeprowadzono przed próbą zderzeniową (dwa stanowiska) oraz zaraz po niej (jedno stanowisko). Zarejestrowane ślady  wraz ze szczegółami terenowymi już na miejscu zdarzenia zostały odpowiednio sklasyfikowane i przypisane do właściwych kategorii z bazy dostępnej w aplikacji.

Opracowanie: Pozyskane dane zostały opracowane w programie PLAN oraz V-SIM wersja 4.0.

Wyniki: Szkic sytuacyjny, wykaz współrzędnych 3D.

Naziemny skaner laserowy

Naziemny skaner laserowy FARO FOCUS S 150

W terenie: Wykonane zostały pomiary obu pojazdów przed i po próbie zderzeniowej. Przed doświadczeniem każdy samochód został zeskanowany z 8 pozycji, natomiast po z pięciu stanowisk.

Opracowanie: Przy opracowaniu skanów wykorzystano program Faro SCENE 7.1. oraz CloudCompare.

Wyniki: Kolorowa chmura punktów każdego pojazdu przed i po zderzeniu, Wirtualny spacer po miejscu zdarzenia.

Uwagi: Widoczne na zdjęciach kule posłużyły do optymalizacji przetwarzania chmur punktów na etapie ich łączenia.

Bezzałogowy statek powietrzny

Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) Phantom 4 Pro 

W terenie: Nalot nad całym terenem badań przygotowano i przeprowadzono przy użyciu aplikacji Pix4D. Wykonano dwa naloty (wysokość 30 m) przed zderzeniem – pierwszy dla uzupełnienia danych dla systemu eSURV, natomiast drugi dla pozyskanie informacji o rozmieszczeniu pojazdów.

Opracowanie: Przetwarzanie danych wykonano w programie Agisoft Photoscan, PHOTORECT

Wyniki: Materiał video, Ortofotomapa, Ortofotografia

Aparat cyfrowy

Aparat cyfrowy CANON EOS 5D

W terenie: Wykonano zdjęcia ogólnoorientacyjne, sytuacyjne, a także przeprowadzono dokumentację fotograficzną pojazdów po zderzeniu.

Opracowanie: Dane opracowano w programie Agisoft Photoscan oraz PHOTORECT

Wyniki: Modele 3D pojazdów po zderzeniu, metryczne zdjęcia wybranych elementów

Kamera

Kamera SONY DSC-RX0

W terenie: Za pomocą kamery zarejestrowany został materiał video z momentu zderzenia

Opracowanie: Dane zostały przetworzone w oprogramowaniu Adobe Premiere Pro

Wyniki: Materiał video podsumowujący  próbę zderzeniową

Zastosowania ręcznego skanera światła strukturalnego

Testy wykonane w celu sprawdzenia możliwości ręcznego skanera światła strukturalnego firmy DotProduct w różnych warunkach.

Zdarzenia kryminalne

Problem: Dokumentacja miejsc zdarzeń kryminalnych lub wybranych elementów.

Pozyskane dane: Chmury punktów reprezentujące wybrane ślady/obiekty, fragmenty lub całe pomieszczenie.

Analiza: Pomiar pozwala na szybką, bezkontaktową, obiektywną oraz dokładną rejestrację danych potrzebnych do dalszych czynności procesowych. Pozyskana w ten sposób kolorowa chmura punktów umożliwia pomiar poszczególnych obiektów oraz ich wzajemnego położenia.

Kolizja z rowerzystą

Problem: Weryfikacja pochodzenia uszkodzeń zidentyfikowanych na pojeździe samochodowym

Pozyskane dane: Chmura punktów reprezentująca fragment pojazdu, na którym zostały ujawnione ślady urządzeń.

Analiza: Pozyskana chmurę punktów zaimportowano do programu PLAN, wykonano zestawienie z odpowiednio wyskalowaną, wirtualną sylwetką jadącego rowerzysty. Przeprowadzona w ten sposób analiza pozwoliła stwierdzić czy ślady obtarć występujące na pojeździe mogły powstać w wyniku kontaktu roweru z pojazdem.

Kolizja z obiektem o skomplikowanej geometrii

Problem: Odwzorowanie obiektu o skomplikowanej geometrii.

Pozyskane dane: Chmura punktów reprezentująca obiekt wyposażenia placu zabaw.

Analiza: Pozyskana chmura punktów została wykorzystana jako część środowiska ruchu w programie do rekonstrukcji wypadków drogowych oraz pozwoliła na analizę i zestawienie kompatybilności uszkodzeń obiektu z sylwetką 3D pojazdu.

Dokumentacja 3D badań archeologicznych

Dokumentacja 3D wykopu archeologicznego znajdującego się we wnętrzu kościoła pw. św. Małgorzaty zlokalizowanego na Wzgórzu św. Małgorzaty w Bytomiu. Do pomiaru wykorzystano stacjonarny skaner laserowy, aparat cyfrowy oraz skaner ręczny.

Naziemny skaner laserowy

Skaner laserowy  FARO FOCUS 3D X130HDR

W terenie: Zaplanowano i zrealizowano cztery stanowiska pomiarowe.

Opracowanie: Surowe skany zostały przetworzone w dedykowanym oprogramowaniu SCENE.

Wyniki: Chmura punktów, wirtualny spacer.

Ręczny skaner

Ręczny skaner DotProduct DPI-8SR

W terenie: Za pomocą ręcznego skanera wykonano pomiar całego wykopu. Do tego celu wykorzystano również wysięgnik i dodatkowe oświetlenie.

Opracowanie: Surowe skany zostały przetworzone w oprogramowaniu Phi.3D oraz CloudCompare.

Wyniki: Chmura punktów

Aparat cyfrowy

Aparat cyfrowy SAMSUNG NX30 z obiektywem SAMSUNG NX 18-55 mm

W terenie: Wykonano serię zdjęć  całego wykopu oraz wąskiego korytarza.

Opracowanie: Zdjęcia zostały przetworzone w programie Agisoft Standard oraz CYBID PHOTORECT.

Wyniki: Chmura punktów, ortofotografia.

Integracja danych

Problem: Pomiar i dokumentacja 3D wykopu archeologicznego o skomplikowanej geometrii.

Pozyskane dane: Chmura punktów ze skaningu naziemnego oraz skanera ręcznego, wysokiej rozdzielczości cyfrowe zdjęcia

Analiza: Specyfika obiektu wymusiła integrację, aż trzech różnych metod dokumentacji. Miejsca trudnodostępne i profile zostały najlepiej uchwycone przez skaner ręczny, zdjęcia cyfrowe umożliwiły uzyskanie informacji o elementach płaskich i kolorach RGB, natomiast chmura punktów pozyskana  ze skanera naziemnego pozwoliła na pełną integrację wszystkich danych w jednym układzie współrzędnych. Przygotowane dane mogą być wykorzystywane w celach poglądowych lub dalszych analizach w środowisku CAD, GIS bądź programach obsługujących chmury punktów i obiekty 3D.