AGISOFT METASHAPE

KUP TERAZULOTKADEMO

Specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania zdjęć cyfrowych. Zaawansowane narzędzia do generowania wysokorozdzielczych ortofotomap, otrzymywania trójwymiarowych modeli 3D oraz tworzenia panoram i animacji.

Import i edycja przygotowanych materiałów w programach CYBID. 

METASHAPE (dawniej PHOTOSCAN) jest dostępny w dwóch wersjach: Professional oraz Standard. 

Agisoft
Agisoft_Standard_Samochod

Przeznaczenie programu

Program znajduje zastosowanie w wielu branżach m. in: 

 • geodezji, 
 • górnictwie, 
 • archeologii, 
 • architekturze, 
 • przy projektowaniu gier, 
 • do tworzeniu filmów.

Polecamy stosowanie Metashape jako aplikacji wspomagającej dokumentowanie oraz analizy miejsc zdarzeń, śladów, pojazdów i innych obiektów ujawnianych podczas oględzin. 

Zasada działania

Modelowanie obiektów 3D w programie oparte jest na kilku podstawowych zasadach. Obiekt podlegający modelowaniu powinien być widoczny na przynajmniej dwóch zdjęciach (im większa liczba zdjęć tym wyższa szczegółowość modelu wynikowego). Dodatkowo na efekt końcowy wpływają takie czynniki jak: rodzaj kamery cyfrowej, właściwy dobór parametrów ustawień aparatu, warunki oświetleniowe, geometria powierzchni obiektu, ustawienia kamery podczas ekspozycji oraz doświadczenie operatora. Wszystkie te czynniki determinują uzyskanie wysokiej jakości danych (zdjęć) do procesu generowania modeli 3D, gęstej chmury punktów oraz ortofotomap. 

Wyniki

Utworzone modele 3D mogą być wykorzystane do: 

 • Wizualizacji 3D obiektów biorących udział w zdarzeniu, na przykład pojazdów, śladów i narzędzi zbrodni. 
 • Wizualizacji elementów środowiska ruchu lub elementów infrastruktury, budowania środowiska 3D ruchu. 
 • Dokumentowaniu uszkodzeń pojazdów i tworzenia na ich podstawie przekrojów poprzecznych, które można wykorzystać do obliczania parametrów EES metodą CRASH3. 

Dodatkowe korzyści i wsparcie

 • intuicyjna obsługa i prosty interfejs programu,
 • eksport danych do formatów obsługiwanych przez oprogramowanie CYBID,
 • szczegółowy, przystępny i zrozumiały materiał do prezentacji,
 • wsparcie w postaci:

Agisoft Metashape Standard

Uproszczona wersja programu METASHAPE polecana dla początkujących użytkowników.

Fotogrametryczna triangulacja

 • przetwarzanie różnego rodzaju zdjęć: lotniczych (pionowych i ukośnych) oraz z bliskiego zasięgu, 
 • automatyczna kalibracja: kamery szerokokątne oraz typu fisheye. 
 • wsparcie dla użycia różnych modeli kamer w jednym projekcie. 

Zagęszczona chmura punktów

 • generowanie zagęszczonej chmury punktów, 
 • zaawansowane możliwości edycji gęstej chmury punktów, 
 • eksport plików w formacie *.las. 

Modele 3D i Panoramy

 • generowanie i teksturowanie modeli 3D, 
 • export modeli 3D do różnych formatów, 
 • fotorealistyczne tekstury, 
 • tworzenie panoram. 

Obsługiwane formaty

wejściowe: JPEG, TIFF, PNG, BMP, JPEG Multi-Picture Format (MPO)

wyjściowe: Wavefront OBJ, Stanford PLY, XYZ text file format, ASPRS LAS, LAZ, ASTM E57, U3D, potree, Agisoft OC3, Topcon CL3, PDF (dla chmury punktów) oraz Wavefront OBJ, 3DS file format, VRML, COLLADA, Stanford PLY, STL models, Autodesk FBX, Autodesk DXF, U3D, Adobe PDF (dla modeli 3D).

Agisoft Metashape Professional

Pełna wersja programu – narzędzie dla specjalistów oraz dla osób potrzebujących uzyskać szczegółowe dane terenu w postaci jego ortometrycznego rzutu w formacie cyfrowego obrazu 

Cyfrowe modele wysokości

 • numeryczny Model Powierzchni / Numeryczny Model Terenu, 
 • georeferencjonowanie oparte na danych EXIF, logach, oraz danych z punktów kontrolnych, 
 • wsparcie dla układów odniesienia systemu EPSG: WGS84, UTM, etc. 

Eksport georeferencjonowanej ortomozaiki

 • format kompatybilny z większością programów GIS: GeoTIFF, czy KLM do importu w Google Earth. 
 • duże projekty eksportowane w blokach, 
 • korekcja koloru dla jednolitych tekstur. 

Pomiary i punkty kontrolne

 • narzędzia do pomiaru odległości, powierzchni i objętości, 
 • automatyczne wykrywanie punktów kontrolnych, 
 • narzędzie paska skali – łatwiejsze referencjonowanie odległości i skalowanie bez użycia dodatkowego sprzętu. 

Przetwarzanie obrazów z kamer wielospektralnych

 • przetwarzanie zdjęć RGB/NIR/termicznych/multispektralnych, 
 • szybkie opracowanie wyników na bazie wybranego spektrum,
 • generowanie wielokanałowych ortomozaik w celu obliczenia i mapowania wbudowanych indeksów roślinnych (NDVI etc) wraz z możliwością ich eksportowania. 

Modelowanie 4D dla dynamicznych scen

 • przetwarzanie danych z wielu kamer dla kreatywnych projektów w sztuce filmowej, przemyśle gier itp.,
 • podstawa efektów wizualnych z modelami 3D zrekonstruowanymi w sekwencji czasowej. 

Skrypty w Pythonie i procesowanie sieciowe

 • możliwość procesowania w grupach, co pozwala zautomatyzować powtarzające się czynności, 
 • tworzenie szablonów przetwarzania zbiorów danych, 
 • rozproszone obliczenia w sieci komputerowej w celu wykorzystania połączonej mocy wielu węzłów do przetwarzania ogromnych zestawów danych w jednym projekcie. 

Porównanie wersji