Eksperckie stanowisko VR dla kryminalistyki i bezpieczeństwa

CYBID stanowisko VR

Eksperckie Stanowisko VR wykorzystujące technologię wirtualnej rzeczywistości do prowadzenia szkoleń i skutecznej  edukacji w zakresie skomplikowanej, łączącej w sobie wiele dziedzin, wiedzy eksperckiej związanej z obsługą zdarzeń kryminalnych i drogowych.

Ekspercki i praktyczny wymiar edukacji

Podstawą stanowiska jest moduł symulatora VR umożliwiający badanie miejsca zdarzenia i trenowanie czynności realizowanych w trakcie oględzin.  Połączenie symulatora VR z kolejnymi, dodatkowymi  modułami zapewnia unikalne możliwości poznania  poszczególnych etapów procesu obsługi zdarzeń i realizację angażujących studenta programów nauczania.

Modułowa Budowa Eksperckiego stanowiska VR

Stanowisko VR to cztery niezależne, konfigurowalne i skalowalne moduły.  Oparte zostały o nowoczesne, wykorzystywane w praktyce procesowej narzędzia.  Pozwoli to w nauce metod i kształceniu kompetencji, które odpowiadają standardom współczesnej kryminalistyki.

Połączenie symulatora VR z kolejnymi, dodatkowymi  modułami zapewnia unikalne możliwości poznania kompletnego procesu obsługi zdarzeń i realizację angażujących studenta programów nauczania.

Moduły zostały  zaprojektowane w taki sposób, aby przeprowadzić studenta przez pełny  cykl postępowania –  począwszy od badania miejsca zdarzenia, poprzez opracowywanie dokumentacji procesowej do analizy i rekonstrukcji jego przebiegu.

Moduły stanowiska VR:

  • Symulator VR: Badanie i wykonywanie czynności oględzin w wirtualnej scenie miejsca zdarzenia.
  • Ekspert: Specjalistyczne oprogramowanie do dokumentacji, rekonstrukcji, analizy oraz symulacji drogowych i kryminalnych.
  • Sceny dla VR: Oprogramowanie do tworzenia własnych scen i scenariuszy dla VR w oparciu o symulacje i dane 3D.
  • Systemy pomiarowe: Systemy precyzyjnego pomiaru terenowego. Dostarcza danych 3D i fotorealistycznych środowisk do tworzenia własnych scen dla VR.

Unikalne cechy eksperckiego stanowiska VR

Treści dla VR tworzone z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów obliczeniowo-symulacyjnych. Rozbudowany aparat matematyczny i silnik fizyki zawierający numeryczne modele obiektów, zjawisk fizycznych i procesów towarzyszących zdarzeniom losowym zapewnia treści o przełomowym znaczeniu jakościowym.

Łączenie działań realizowanych w świecie wirtualnym z działaniami realizowanymi w świecie rzeczywistym. Oględziny prowadzone w VR i dalsza kontynuacja działań poza VR tj. przygotowanie dokumentacji i analiz.

Nieograniczona możliwość rozbudowy treści dostępnych w symulatorze VR. Dodawanie własnych scen, modyfikowanie istniejących.

Możliwość prowadzenia szkoleń dla zdarzeń kryminalnych i zdarzeń drogowych.