CYBID sp. z o. o. sp. k. uczestniczy w projekcie Polskie Mosty Technologiczne realizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Celem projektu jest wsparcie polskich firm w postaci usług eksperckich w zakresie stworzenia wstępnej strategii ekspansji na rynki zagraniczne. W ramach projektu zrealizowane zostaną usługi doradcze oraz działania mające na celu przygotowanie strategii eksportowej oraz przygotowanie produktów CYBID sp. z o. o. sp. k. do wdrożenia na rynku kazachskim.

Wartość projektu: 200.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 200.000,00 PLN
Okres realizacji: 2021-2023

Nr Projektu: PMT/2002/1N/2020

Rzeczpospolita Polska
PA