Projekt z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa.

Cel projektu:  Projekt miał za zadanie opracowanie nowoczesnych rozwiązań wspomagających analizę śladów krwi ujawnionych na miejscu zdarzenia z wykorzystaniem technologii skanowania 3D. W ramach realizacji projektu opracowano mobilną platformę wyposażoną w system skanowania wykorzystujący świetlenie strukturalne, moduł dokumentacji oparty o technologię SfM (Structure from Motion) oraz  moduł analizy śladów krwawych.

Zadania CYBID:  Nasza firma odpowiedzialna była za modułu  programistycznego odpowiadającego za analizę i identyfikację parametrów geometrycznych plam krwawych na podstawie ich cyfrowego obrazu. Uzyskane parametry geometryczne wykorzystywane są w późniejszej rekonstrukcji zdarzeni.

Instytucja finansująca:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Okres realizacji:  2013-2017
Skład Konsorcjum realizującego projekt:

  • Politechnika Warszawska (Lider projektu)
  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (Lider projektu),
  • Uniwersytet Warszawski,
  • CYBID sp. z o.o. sp.k.

Nr  projektu: DOBR/0006/R/ID1/2012/03. 

Politechnika Warszawkska
Laboratorium Kryminalistyczne
logo
uw_logo1