Projekt dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”. Realizacja 2010-2011.MCP.
W ramach tego projektu utworzono nowoczesne laboratorium badań dynamiki ruchu pojazdów.

W laboratorium prowadzone są badania własne na potrzeby rozwoju oprogramowania oraz świadczone usługi badawcze wspomagające eksperymenty procesowe, sporządzanie opinii przez biegłych, badania prowadzone przez instytucje naukowe i badawcze.

Projekt nr MRPO.02.02.02-12-0031/10

LOGO_MARR_S.A-300x156
parp_logo_20190117