Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH, ścieżka Hi-Tech. Realizacja 2011-04.2013.

Wynikiem realizacji tego projektu jest innowacyjny system do mapowania 3D miejsc zdarzeń eSURV (link do informacji o programie). System wspomaga pracę służb na miejscu zdarzeń drogowych i kryminalnych i umożliwia wykonanie szybkich i dokładnych pomiarów, opracowanie w pełni cyfrowej dokumentacji, wizualizacji 3D i rekonstrukcji zdarzenia.

Projekt nr INNOTECH-K1 /HI1/23/159024/ NCBR/12

LOGO_MARR_S.A-300x156
parp_logo_20190117