Projekt z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa.

Cel projektu:  Celem realizacji projektu było opracowanie innowacyjnego systemu organizacji dochodzeń popożarowych w Polsce oraz opracowanie narzędzi technicznych i informatycznych podnoszących ich efektywność.

Zadania CYBID:  Nasza firma odpowiedzialna była za realizację zadań związanych z opracowaniem narzędzia do wspomagania dokumentacji miejsc pożarów oraz zadań związanych z wykonaniem wizualizacji pożarów testowych. Opracowany został moduł/program zoptymalizowany do sporządzania szkiców i planów sytuacyjnych pogorzelisk oraz wykonana została przy użyciu technologii fotorealistycznych wizualizacja i dokumentacja pożarów  testowych.

Instytucja finansująca:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Czas realizacji:  2013-2016
Skład Konsorcjum realizującego projekt:

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (Lider),
  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
  • CYBID sp. z o.o. sp.k.

Nr projektu: DOBR-BIO4/050/13009/2013

SGSP
Laboratorium Kryminalistyczne
CNBOP
logo
Szkoła Aspirantów