Projekt realizowany w ramach programu pilotażowego „Wsparcie w ramach dużego bonu” prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2.12.2006 w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. W ramach projektu we współpracy z naukowcami z Instytutu Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej opracowano zaawansowany model ciała ludzkiego na potrzeby wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych. Opracowany model uwzględnia podział na kilkanaście nieodkształcalnych segmentów, parametry masowe, model więzów oraz model detekcji kontaktu i zderzeń pomiędzy segmentami i terenem lub nadwoziem i znajdzie zastosowanie w nowej wersji programu V-SIM (link do informacji o programie)

Projekt nr 40/WDB/DPP/13

LOGO_MARR_S.A-300x156
parp_logo_20190117