Projekt z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa.

Cel projektu:  Celem realizacji projektu było opracowanie technologii wspomagającej działania organów prowadzących postępowania przygotowawcze, począwszy od czynności przeprowadzanych na miejscu zdarzenia, poprzez weryfikację wersji kryminalistycznych, po opracowanie opinii biegłego. Stworzona platforma umożliwia między innymi: wirtualne oględziny zabezpieczonego miejsca zdarzenia na każdym etapie prowadzonego postępowania i wizualizację najbardziej prawdopodobnych wersji kryminalistycznych. Ujednolicony sposób dokumentacji śladów, pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych błędów w ich ocenie. Narzędzie to umożliwia także prezentację materiału dowodowego i opinii biegłych przed sądem.

Zadania CYBID:  Nasza firma odpowiedzialna była za realizację modułów wizualizacji 2D i 3D miejsca zdarzenia i jego otoczenia oraz moduł generowania i wizualizacji scenariuszy kryminalistycznych. Opracowaliśmy także bazę danych wyposażoną w interfejsy umożliwiające gromadzenie wszelkich danych o miejscu zdarzenia i jego otoczeniu.

Instytucja finansująca:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Okres realizacji:  2013-2015
Skład Konsorcjum realizującego projekt:

  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (Lider projektu),
  • Politechnika Warszawska,
  • Uniwersytet Warszawski,
  • Wojskowa Akademia Techniczna,
  • CYBID sp. z o.o. sp.k.
Laboratorium Kryminalistyczne
Politechnika Warszawkska
WAT
logo
uw_logo1